25 ani ULIM

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA

FREE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MOLDOVA

 

Conferinţă ştiinţifică internaţională aniversară

13-20 octombrie 2017

UNIVERSITAS EUROPAEA:

SPRE O SOCIETATE A CUNOAŞTERII

PRIN EUROPENIZARE ŞI GLOBALIZARE

 

UNIVERSITAS EUROPAEA:

TOWARDS A KNOWLEDGE-BASED SOCIETY

THROUGH EUROPEANISATION AND GLOBALISATION

 

PROGRAM

 

Chișinău, ULIM, 2017

PROGRAMUL CONFERINȚEI

  13-20 octombrie  
     
13-14 octombrie FACULTATEA DE PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Inaugurare Aula Magnifica, 12:30

 

p. 10
16 octombrie FACULTATEA BIOMEDICINĂ

ȘI ECOLOGIE

Deschidere Aula 324, 9:00

 

p. 15
17 octombrie DEPARTAMENTUL INFORMAȚIONAL BIBLIOTECONOMIC

Deschidere Mediateca, et. 4, 11:00

 

p. 19
17-18 octombrie INSTITUTUL DE TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE AVANSATE

Convention Centre “Versailles”

Deschidere 09:00

p. 22
 

18 octombrie

 

FACULTATEA DE LITERE

Deschidere Sala Senatului, 12:00

 

 

p. 33

18 octombrie FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE

Deschidere Sala Senatului, 10:00

 

p. 40
19 octombrie FACULTATEA DREPT

ŞCOALA DOCTORALĂ DREPT

Deschidere Aula 101, 10:00

 

p. 46
19 octombrie ȘCOALA DOCTORALĂ

ȘTIINȚE UMANISTE, POLITICE

ȘI ALE COMUNICĂRII

Deschidere Aula 716, 08:45

p. 51
 

20 octombrie

 

ȘEDINȚA ÎN PLEN

Deschidere Aula Magnifica, 09:30

 

 

p. 57

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

PREȘEDINTE:

 

Andrei GALBEN, academician,

Rector ULIM

 

COORDONATORI:

 

Ana GUŢU, prof. univ. dr., Prim-Vicerector ULIM

Elena PRUS, prof. univ. dr. hab., Vicerector Cercetare Științifică, ULIM

Vlad CHIRINCIUC, conf. univ. dr., Vicerector Relații Internaționale, ULIM

 

MEMBRI:

 

Ceslav CIOBANU, prof.univ. dr., Virginia University, SUA

Carlos Eduardo PACHECO AMARAL, prof. univ. dr., Universidade Dos Acores, Portugalia

Frances L. MURPHY, prof.univ. dr., Estern Illinois University, SUA

Dawit HAILE, prof. univ. dr., Virginia University, SUA.

Gheorghe POSTICĂ, prof. univ. dr. hab., Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Veaceslav PERJU, prof. univ. dr. hab., Director Institut de Tehnologii, Sisteme și Rețele de Informație, ULIM

Anatolie SIDORENCO, acad. Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii, AȘM, RM

Oleg BREKHOV, prof. univ. dr. hab., Institutul de Aviație din Moscova, Rusia

Leszek Fryderyk KORZENIOWSKI, prof. univ. dr., AsociațiaEuropeană pentru Securitate, Polonia

Rupert YOUNG, prof. univ. dr.,Universitatea of Sussex, UK

Iurie DUBCOVEȚCHI, conf. univ. dr., Decan Facultatea Informatică și Inginerie, ULIM

Igor SOFRONESCU, conf. univ. dr., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandrucel Bun”, RM

Alexei BARBĂNEAGRĂ, prof. univ. dr. hab., ULIM.

Vitalie GAMURARI, conf. univ. dr., Director Școala Doctorală Drept, ULIM

Eugen STRĂUŢIU, prof. univ. dr., Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, România.

Vladimir VARDANEAN, conf. univ. dr., Curtea Constituţională a Republicii Armenia.

Andrey KOZIK,conf. univ. dr., Asociaţia de Drept internaţional, Belarus, Minsk.

Dumitru BALTAG, prof. univ. dr. hab., ULIM.

Andrei SMOCHINĂ,prof. univ. dr. hab., ULIM.

Alexandr CAUIA, conf. univ. dr., Decan Facultatea Drept, ULIM.

Serghei ȚURCAN, conf. univ. dr., Sef Catedra Drept Public, Facultatea Drept, ULIM

Natalia OSOIANU, conf. univ. dr., Director Centru de CercetăriȘtiințe Juridice, Facultatea Drept, ULIM

Jean-Louis COURRIOL, prof. univ. dr., Universitatea „Jean Moulin” Lyon III, Franţa.

Efstratia OKTAPODA, conf. univ. dr., Universitatea Sorbona, Paris IV, Franţa.

Ion MANOLI, prof. univ. dr. hab., ULIM.

Dragoş VICOL, prof. univ. dr. hab., ULIM.

Victor UNTILĂ, conf. univ. dr., Director Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, ULIM.

Inga STOIANOVA, conf. univ. dr., Decan Facultatea Litere, ULIM.

Tamara CEBAN, conf. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret”, București, România

Ion GUŢU, conf. univ. dr., Şef Catedră Filologie Franceză „Grigore Cincilei”, Universitatea de Stat din Moldova.

Ghenadie RÂBACOV, lect. univ. drd., șef catedră Filologie Romanică „Petru Roșca”, ULIM.

Ludmila COADĂ, conf. univ. dr., Director Școala Doctorală științe umaniste, politice și ale comunicării, ULIM

Tatiana SPĂTARU, prof. univ. dr. hab., Decan Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, ULIM.

Claire BARAT, conf. univ. dr., Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis

Tomasz STĘPNIEWSKI, prof. univ. dr. hab., Universitatea Catolică din Lublin.

Bartosz JÓŹWIK,prof. univ. dr. hab., Universitatea Catolică din Lublin.

Pavel PARASCA, prof. univ. dr. hab., ULIM.

Mihai CERNENCU, conf. univ. dr., ULIM.

Marius HRISCU, conf. univ. dr., Universitatea „Apollonia”, Iași.

Ágnes BÁLINT, prof. dr. hab. univ., University of Pécs, Hungary

Paola Fausta Maria MOLINA, prof. univ. dr., Università di Torino, Dipartimento di psicologia, Italia

Antonio SANDU, prof. univ. dr. hab., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, președinte Asociația LUMEN, Iași, România

Svetlana RUSNAC, conf.univ. dr., Decan FPȘAS, ULIM

Viorel ROBU, conf. univ. dr., Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Vladimir REMIȘ, prof. univ. dr. hab., ULIM

Vasili SOCOLOV, conf. univ. dr., Decan Facultatea Biomedicină și Ecologie, ULIM

Yi-feng WANG, dr., Northwest Normal University, China; Director Institutul Confucius, ULIM.

Simona Marilena RIZEA SAVU, prof. univ. dr., 13S-Pharmacological Consultation & Research GmbH, Harpstedt, Germania.

Luigi SILVESTRO, prof. univ. dr., Farmaserv, București, România

Nina TĂLĂMBUȚĂ, conf. univ. dr., Prodecan Facultatea Biomedicină și Ecologie, ULIM

Grigorii JUNGHIETU, prof. univ. dr. hab., ULIM

Irina CERNEAUSCAITE, Director DIB, ULIM

Iuliana DRĂGĂLIN, conf. univ. , dr., ULIM, Decan Facultatea Științe Economice

Gheorghe MIȘCOI, Academician, prof. univ. dr. hab., șef catedra Finanțe, Contabilitate și Cibirnetica Matematică, ULIM.

Karl William VIEHE, B.A., M.A., J.D., M.L.T., Columbia University, USA

Lisa GIHRING, University of Iowa. USA

Alexandru STRATANprof. univ., dr. hab., m.c. al AȘM, Director Institutul Național de Cercetări Economice. 

Natalia BURLACU, prof. univ., dr. hab., șef catedra BA, REI, TURISM, ULIM.

Petru ROȘCA, prof. univ., dr. hab., ULIM.

Alexandru GRIBINCEA, prof. univ., dr. hab., ULIM.

 

ARGUMENT

De la apariţia sa în secolul al XIII-lea în Europa, Universitatea desemnează unitatea diversităţii (uni-versitas). La origine, cel puţin în tradiţia europeană, această unitate era cea a unei corporaţii care reunea profesori şi elevi. Una dintre cele mai importante revoluţii ale conceptului universitar european a constat în refondarea humboldtiană, în interpretarea termenului de universitate, care s-a debarasat de sensul medieval de universitas magistrorum etscholarium, punând accentul pe un concept academic cu o deschidere mai largă care este cel de universitas scientarium. Conform acestui concept, cunoştinţele universitare posedă o valoare formativă de tip academic. Legătura dintre învățământul superior și cercetare este una dintre regulile nescrise din timpurile când Humboldt a făcut din unitatea dintre învățământ și cercetare elementul central al noii sale concepții despre universitate. Humboldt şi-a asumat cultura antică elenă ca „esenţă vie a spirituluişi” și a relansat idealul Academiei lui Platon, încredințându-i universităţii misiunea de cultivare a cunoaşterii. Asumarea cercetării şi formării oamenilor de ştiinţă este, de rând cu învăţământul profesiilor şi transmiterea culturii, una din misiunile esenţiale ale Universităţii. Încă de la apariția lor, „universitățile au fost protagonistele cele mai active în definirea valorilor fundamentale ale culturii noastre, ale dezvoltării tehnice și politice” (Cristina Gutierrez Cortines, „Universitățile și învățământul superior din spațiul european al cunoașterii” Secolul 21, nr. 10-11-12/2003 Universitatea, p. 64).

„Criza universităţii europene” este o temă mult dezbătută în ultimul timp, în cheia schimbării revoluţionare care transformă „vechea” universitate (citadelă a tradiţiei, a unei cunoaşteri stabilizate) într-o instituţie detip „nou”. Astăzi, o tendinţă se impune tot mai mult în Europa, dar mai ales în Statele Unite, astfel și pe plan mondial – Universitatea devine tot mai mult locul inovaţiilor şi creaţiei (numeroasele premii Nobel acordate universitarilor, mai cu seamă pe continentul american, sunt un argument elocvent în acest sens). Actualmente şi universităţile europene şi-au schimbat perspectiva de „la conservarea ştiinţei” la funcţia lor activă, de proiecte teoretice şi de cercetare experimentală. Condiţia postmodernă ţine de societatea cercetării, de economia bazată pe cunoaștere. Actualmente, când există o omogenitate europeană, ca urmare a mișcării convergente a instituțiilor universitare, „societatea cunoștințelor” (Consiliul European de la Lisabona din 23 și 24 martie 2000) a devenit o prioritate a Uniunii Europene, iar organismele europene au definit și promovează strategii combinate pentru promovarea universităților ca centre de înnoire a tehnicilor, cunoștințelor și culturilor, configurând tot mai pregnant un univers bazat pe competența intelectuală și științifică. Componenta ştiinţifică este tot mai mult legată de emergenţa paradigmei informaţionale, comunicaţionale şi informatice.

Obiectivele universităţii sunt corelate direct cu noţiunea de bun al societăţii, al comunităţii. Prim vice-rectorul ULIM prof. univ. dr. Ana Guțu a formulat în studiul său „Universitas Europaea” (Chișinău, ULIM, 2012) o idee originală: ”societăţile sunt rezultatul activităţii universităţilor”,referindu-se și la scrisoarea lui Papa Alexandru al IV către Universitatea din Paris, care afirma în aprilie 1255 că universitatea trebuie să se dedice „cercetării, predării şi educaţiei studenţilor care se asociază în libertate deplină cu profesorii lor din dragostea comună pentru cunoaştere”. Universităţile constituie un spațiu în care se cultivă performanţa intelectuală, cunoaşterea, spiritul critic, gândirea complementară și deschisă.

În perioada de tranziţie, perioadă de vertiginoase schimbări, şcoala superioară din sud-estul Europei se află în faza mai multor filozofii, ideologii, politici şi idealuri ale educaţiei. Aflându-ne în faţa unor inevitabile schimbări sociale şi economice globale, e nevoie să conştientizăm mai clar şi reperele educaţionale. Problematica lumii moderne cere o schimbare a mentalităţii prin educaţie. Universitatea este locul central al acestei schimbări. Punct nodal al existenţei societale, Universitatea reprezintă o viziune a lumii şi un microclimat în care se formează şi evoluează intelectualii.

Așa cum definește José Ortega y Gasset în „Misiunea Universității”, misiunea centrală a universității este cultura, dar nu ceea ce înțelegem prin „cultura generală” ca o serie de cunoștințe „ornamentale și vagi”, ci așa cum a fost Universitatea la fondarea sa în Evul mediu, adică un „sistem de idei clare și ferme” despre viață conform exigențelor ce decurg din situarea la „altitudinea” timpului nostru.

Înscrierea Universităţii în viaţa secolului XXI ca agent activ al vieţii sociale presupune cunoştinţe, competenţe şi atitudini de tip calitativ nou. Din ce în ce mai mult, avem nevoie de o altă educaţie: dinamică, formativă şi axată pe valori. Spre deosebire de şcolile profesionale şi speciale, universităţilor le aparţine exclusivitatea educării omului ca atare. În condiţiile realizării educaţiei pentru schimbare, pentru a-l face pe om activ, independent şi liber în baza valorilor interculturale, teoria educaţiei se interesează în primul rând de fundamentele idealului educaţiei libere şi democratice. Asistăm actualmente la o explozie de conţinuturi prin apariţia noilor educaţii: educaţia pentru pace, educaţia pentru schimbare, educaţia pentru dialogul intercultural, educaţia pentru cetăţenie democratică, educaţia ecologică, internaționalizarea ș.a. Aceste noi tipuri de educaţie au ca misiune pregătirea individuluipentru evoluare într-un mod conştient şi responsabil într-o lume complexă.

Asumarea cercetării şi formării oamenilor de ştiinţă este,cu formarea profesională şi transmiterea culturii, una dintre misiunile esenţiale ale Universităţii. „Secol după secol, universităţile au creat în sălile lor un substrat filosofic şi ştiinţific, promovând ştiinţele experimentale şi spiritul critic și salvând ideile democratice în momentele de criză.” (Cristina Gutierrez Cortines, Universităţile şi învăţământul superior din spaţiul european al cunoaşterii, Secolul XXI, nr. 10-11-12/2003 Universitatea, p. 64) Cercetarea – în toate formele ei care înglobează teorii, legi, aplicaţii şi dispozitive experimentale – furnizează modele şi fundamentează tradiţii.

Sediu de producere, de deţinere şi de difuzare a cunoştinţelor, universitățile au vocaţia de a îmbrăţişa toate componentele cercetării. Magna Charta Universitatum, document cu un caracter statutar de constituţie a universităţilor, a cărei semnatară este şi ULIM, postulează principiile de bază ale universităţii, care sunt transmiterea în mod critic a culturii prin cercetare şi învăţământ, în felul următor: În universităţi, activitatea didactică este indisociabilă de activitatea de cercetare; libertatea cercetării, învăţământului şi a educaţiei sunt principiile fundamentale ale vieţii universitare.

Ca și alte universități competitive, Universitatea ULIM a fost concepută și construită în ideea unei libere dezvoltări a întregului cunoașterii.       Cercetarea științifico-didactică universitară a devenit o activitate esenţială pentru ameliorarea calităţii învăţământului, altfel spus, cercetarea alimentează practica învăţământului.

Conferința internațională aniversară „Universitas europaea: spre o societate a cunoaşterii prin globalizare şi europenizare” prezintă un summum de titluri ale comunicărilor care denotă caracterul multiplan al investigaţiilor universitarilor de la ULIM și al colegilor lor de la alte instituții (fundamentală, juridică, filologică, economică, tehnologică, tehnică, psihologică, pedagogică etc.) probând angajarea lor în reflexia şi reforma învăţământului. Majoritatea studiilor sunt structurate pe compartimente disciplinare, care combină informarea şi formarea, cunoaşterea şi aplicarea, transmiterea de cunoştinţe şi inovarea într-o societate deschisă care cere o soluţie inter- sau trans-disciplinară (fiind modalitatea fundamentală a globalizării în cultură și cunoaștere), care are implicaţii asupra întregului sistem educaţional. Deschiderea universitarilor spre noi domenii de investigație mai complexă face din universitate nu doar un loc de sinteză, ci şi de comunicare avansată, un loc profund original, care grupează specialişti de raționare creatoare.

 

Comitetul știinţific

FACULTATEA PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 13-14 octombrie 2017

 Colocviu științific internațional

 CONCEPTUALIZAREA MULTIDIMENSIONALĂ

ȘI MĂSURAREA INTELIGENȚEI

 Dintre toate aptitudinile ființelor vii, inteligența este caracteristica cea mai specific umană, deoarece a transformat omul biologichomo sapiens. Inteligența nu este un lucru material, ci un concept abstract, dificil de definit, de aceea a constituit și continua să se impună în atenția cercetătorilor ca o preocupare de importanță maximă.Se analizează manifestările inteligenței, comportamentele „inteligente”, tipurile de inteligență, se încearcă diverse modele de explicare și de măsurare a inteligenței, conceptul mai prezentând noi și noi valențe, care, de fiecare dată, îi surprinde pe cercetători și impulsionează noi definiții, noțiuni, modele.

Psihologia inteligenței ține nemijlocit de conceptul diferențelor individuale în privința „trăsăturilor” mintale și a dezvoltării instrumentelor de analiză. De-a lungul istoriei conceptul de inteligență s-a schimbat mult. Cuantificarea inteligenţei se datorează eminentului psiholog francez Alfred Binet, care, în primul deceniu al secolului XX, a elaborat o scală de măsură pentru vârsta mintală a copiilor. Iniţial creată pentru detectarea persoanelor cu deficienţe intelectuale, aceasta a fost revăzută de Lewis Terman, care i-a dat numele de scala Stanford-Binet, modalitatea de cuantificare a inteligenţei devenind celebră în urma utilizării pe scară largă.

Numele lui Alfred Binet se înscrie în șirul personalităților celebre din psihologie. Născut la 11 iulie 1857 la Nisa, Alfred Binet a devenit celebru pentru realizările sale în dezvoltarea testelor standard. În 1889, la Sorbona, a contribuit la Înființarea primului laborator de cercetare psihologică în Franța. Ca director al laboratorului, Binet a dezvoltat tehnici experimentale de măsurare a inteligenței și capacității motivaționale. În 1895 a fondat prima ediție psihologică din Franța – L’Année Psychologique, și a folosit-o pentru a publica rezultatele cercetărilor sale.

Cea mai importantă activitate a lui Binet ține de domeniul testelor de inteligență. Împreună cu colegul sau, psihologul Théodore Simon, a creat prima scară metrică a inteligenței (1905), prin care a condiționat dezvoltarea psihodiagnosticului în conformitate cu principiile științifice valide până în prezent. Prin scara metrică a inteligenței s-a pus în circulație conceptul de vârstă mintală raportată la vârsta cronologică. Variantele acestui instrument (Stanford-Binet – 1916, Scala Terman-Merril – 1960) sunt utilizate în întreaga lume. Printre ele se află și varianta adoptată de colectivul de psihologi de la Cluj (Ștefănescu-Goangă). Binet a vizitat România în aprilie-iunie 1895, ținând un ciclu de prelegeri la Universitatea din București.

În cadrul opiniei generale, termenul de inteligență face referire la ansamblul de abilități, care îl ajută pe individ în realizarea sarcinilor rațional-logice. Succesorii lui Alfred Binet au dezvoltat noțiunea de inteligență, descoperind alte forme ale acesteia, pe care le manifestă omul în raport cu mediul și cu sine, răspunzând la solicitări.Profesorul Howard Gardner a analizat principiul inteligenței și a ajuns la concluzia, conform căreia profilul intelectual al unui individ este format din mai multe părți, identificând șapte tipuri principale de inteligență: verbală/lingvistică, logico-matematică, spațială, muzicală, kinestezică, intra- și interpersonală, naturalistă, formulând teoria inteligenței multiple. În 1990 doi profesori americani, John Mayer şi Peter Salovey, au prezentat o metodă ştiinţifică de măsurare a diferenţelor dintre oameni în ceea ce priveşte abilităţile în domeniul emoţiilor, lansând un concept nou – inteligență emoțională. Cinci ani mai târziu Daniel Goleman (1995) a dezvoltat și popularizat acest concept, descriind inteligența emoțională ca o capacitate de control şi autocontrol al stresului şi emoţiilor negative, o meta-abilitate, care determină şi influenţează modul şi eficienţa cu care putem folosi celelalte capacităţi şi abilităţi, inclusiv inteligenţa generală, multiplă, educațională. Cea de-a treia direcție de definire a inteligenței emoționale este dată de psihologul israelian Reuven Bar-On care, în urma a 25 de ani de studii, a definit conceptul printr-un set de aptitudini personale, emoționale și sociale care influențează capacitatea individului de a face față dificultăților și solicitărilor cotidiene. Cartea lui Goleman a fost bestseller internațional și a făcut cunoscut conceptul de inteligență emoțională în toată lumea. Ulterior autorul a lansat un nou concept – inteligența socială – în care a pus accent pe capacitatea omului de a-i percepe pe cei din jur în scopul influențării mediului social în conformitate cu scopurile și intențiile personale.

Cercetările multiple ale inteligenței n-au epuizat nici pe departe vasta temă a aptitudinii umane de bază. Ținând cont de interesul pentru această problemă, invităm cercetătorii să se implice în dezbaterea temei multidimensionalității conceptului de inteligență și modalităților de măsurare a acestei aptitudini.

Colocviul este dedicat aniversării de 160 ani de la nașterea eminentului psiholog francez, creator al psihometriei moderne Alfred Binet.

 

Limbi de comunicare: engleză, italiană, româna, rusă.

 Comitetul știinţific

 Vineri, 13 octombrie 2017

 12:00-18:00 CONCEPTUL DE INTELIGENȚĂ:

ABORDĂRI TEORETICE

/Aula Magnifică, et. 4/

12:00-12:30 Înregistrare

12:30-12:45 Alfred Binet – între istorie și contemporaneitate – informare video

 Moderator:

Svetlana RUSNAC, conf. univ. dr., Decan FPȘEAS

 12:45-13:00 Deschiderea colocviului științific international. Mesaje de salut

Elena PRUS, prof. univ., dr. hab., Vicerector cercetare științifică, ULIM

Svetlana RUSNAC, conf. univ. dr., Decan FPȘEAS

13:00-14:00 Ágnes BÁLINT, prof. univ., dr. hab., University of Pécs, Hungary.

To enhance intelligence – reality or wishful thinking?

14:00-15:00 Екатерина МУРАШОВА, писатель, практический детский психолог, психотерапевт, Санкт-Петербург, Россия.

Место шкалы интеллектуального развития в общем развитии ребенка

15:00-15:45 Coffee Break

15:45-16:45 Paola Fausta Maria MOLINA, prof. univ., dr., Università di Torino, Dipartimento di psicologia, Italia.

Behavioural adjustment of intercountry adolescent adoptees: a comparison with a control group

16:45-17:45 Svetlana RUSNAC, conf. univ., dr., ULIM

Abordarea conceptuală și măsurarea inteligenței în psihologie

17:45-18:00 Totalizare, dezbateri

Sâmbătă, 14 octombrie 2017

 09:00 -14:30 CONCEPTUL DE INTELIGENȚĂ:

ABORDĂRI APLICATE

 / Aula Magnifică, et. 4/

Moderator:

Ina MORARU, lect. univ., MA., FPȘEAS.

9:00-10:00 Ina MORARU, lect. univ., MA, ULIM

Metode și tehnici în evaluarea inteligenței. Managementul inteligenței

10:00-11:00 Viorel ROBU, conf. univ, dr., Universitatea ”Vasile Alexandri” din Bacău, Gabriel BULBOACĂ, psiholog, membru al Colegiului Psihologilor din România, Galați, România

Inteligența socială: conceptualizare și măsurare.

11:00-11:30 Coffee Break

11:30-12:30 Antonio SANDU, prof. univ., dr. hab., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, președinte Asociația LUMEN, Iași, România.

Inteligența apreciativă

12:30-14:00 Narcisa Gianina CARANFIL, drd. ULIM, psihoterapeut, membru al Colegiului Psihologilor din România

Workshop: Activating emotional competencies using experiential techniques. Examples from therapeutic practice

14:00-14:30 Totalizare. Închiderea colocviului

 FACULTATEA BIOMEDICINĂ ȘI ECOLOGIE

 16, 18 octombrie 2017

 Workshop

 STOPAREA REZISTENȚEI ANTI-MICROBIENE

 Răspândirea rezistenței anti-microbiene nu cunoaște limite naționale și a ajuns la o scară care necesită acțiuni urgente la nivel național, regional și global, în special datorită reducerii dezvoltării de noi anti-microbiene. Astfel, în perioada 1983-1987 au fost introduse 16 noi AB, iar în perioada 1987-2002 – doar 7. Din 1985, programele celor mai mari companii farmaceutice americane și japoneze pentru crearea de noi medicamente antibacteriene au fost treptat închise sau reduse la 50% 2004.

De la descoperirea antibioticelor de către Fleming în 1928 și până în anii ’70, au fost descoperite zeci de clase de antibiotice. Procesul de creare a noilor clase de antibiotice s-a oprit.Actualmente în secolul XXI au fost descoperite doar numai două clase de antibiotice, (oxazolidone, 2000 și lipopeptide, 2003). La inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății și a UNICEF în luna noiembrie 2017 se vor remarca două evenimente importante: pe 12 noiembrie este Ziua Internațională împotriva Pneumoniei și pe 18 noiembrie, Europa marchează Ziua Tratamentului Responsabil pentru Utilizarea Antibioticelor.

Obiectivul acestor manifestări cuprinde mobilizarea atenției asupra problemei creșterii rezistenței anti-microbiene, asupra consecințelor, amenințărilor la adresa sănătății publice și asupra dezvoltării modalităților eficiente de a reduce creșterea AMR și de a găsi modalități de creștere a utilizării raționale și responsabile a antibioticelor. Utilizarea nerațională și necontrolată a antibioticelor în spitale și clinici, în clinici veterinare și în fabricarea hranei pentru animale a condus la apariția de noi surse de microorganisme rezistente. Utilizarea atentă, echilibrată a anti-microbienelor este absolut necesară în tratamentul nu numai a oamenilor, ci şi a animalelor, precum şi în producţia agricolă. Situația este agravată de faptul că în multe țări din CSI antibioticele sunt eliberate fără prescripție medicală.

Rezoluția OMS WHA 58.27 precizează că o rezistență anti-microbiană este una dintre premisele pentru atingerea unor obiective convenite la nivel internațional șicare țin de sănătate, cuprinse în Declarația Mileniului a Organizației Națiunilor Unite. A sosit timpul pentru unirea eforturilor întregii societăți, precum și acțiuni concrete pentru a dezvolta un plan național coordonat cu structurile guvernamentale, medicale și organizațiile publice/profesionale care cuprinde conveniții privind contracararea rezistenței anti-microbiane.

 Comitetul știinţific

 Luni, 16 octombrie 2017

09:00-09:30 ŞEDINŢA DE DESCHIDERE

aula 324

 Moderatori:

Grigorii JUNGHIETU, prof. univ. dr. hab., ULIM.

Vladimir REMIȘ, prof. univ.dr. hab., ULIM.

 09:30-17:00 COMUNICĂRI PE SECŢIUNI

 Grigorii JUNGHIETU, prof. univ. dr. hab. ULIM.

Perfecționarea metodicii de predare a chimiei medicamentului.

Svetlana BLAJA, drd. AȘM, R.Moldova.

Sinteza compușilor terpenici.

Liudmila OZOL, conf. univ. dr., ULIM.

Aspecte contemporane din domeniul chimiei compușilor coordinativi ai metalelor de tranziție.

12:30-13:00 Pauză de cafea

 Yi-feng WANG, dr., Northwest Normal University; Institutul Confucius, ULIM.

Adaptive Significance of Elevational Variations of Stylar Ramification of Saussurea DC. 

(Asteraceae) in Alpine Meadows of the Eastern Qinghai-Tibet Plateau 

Natalia OCOPNAIA, conf. univ. dr., ULIM.

Tehnologii de purificare a apelor reziduale.

Natalia PURICE, drd., USMF. „Nicolae Testemițanu”.

Cercetarea căilor de perfecționare a formelor farmaceutice cu conținut de substanțe anti-microbiene.

Vladimir REMIȘ, prof. univ. dr. hab., ULIM.

Vasile BODIU, conf. univ. dr., ULIM.

Studiul coroziunii metalelor în apă cu compușii coordinativi.

 14:30-15:00  Pauză de cafea

 Luigi SILVESTRO, prof. univ. dr., București, Farmaserv

Aspecte de integrare în industria farmaceutică europeană: probleme analitice.

Simona Marilena RIZEA SAVU, prof. univ. dr., 13S-Pharmacological Consultation & Research GmbH, Harpstedt, Germany.

Industria farmaceutică europeană.                     

 Miercuri, 18 octombrie 2017

 09:00-09:30 ŞEDINŢA DE DESCHIDERE

aula 324

Moderatori:

Vasili SOCOLOV, conf. univ. dr., Decan Facultatea Biomedicină, ULIM

Andrei GUMOVSCHI, conf.univ. dr., ULIM

 Serghei CEBOTARENCO, director „Drug Info Moldova”, Nina TĂLĂMBUȚĂ, dr. conf. univ., ULIM

Utilizarea antibioticelor și a problemelor de rezistență la antibiotice

Mihai CHETULYAN, Director adjunct Centrul ftiziopulmonologic al Republicii Moldova

Problema formelor rezistente de tuberculoză.

Vasile COZMA, prof. dr., UASMV, Cluj-Napoca

Analiza comparativă a antibioticelor: inclusă în lista medicamentelor de asigurări din Republica Moldova.

Marina SPANU, prof. univ. dr., UASMV, Cluj-Napoca

Studiul consumului de antibiotice de către populația Republicii Moldova.

Natalia UNILOVSKAYA, prof., consultant OMS pe RLS, farmacolog clinician, director executiv al CoRSUM, Moscova, Rusia.

Rezoluția OMS și inițiativele internaționale de limitare a rezistenței anti-microbiene.

DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC

 Marţi, 17 octombrie 2017

Workshop cu participare internaţională

 COMPETIŢIA DINTRE TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE:

DIB ULIM 25 DE ANI DE ACTIVITATE

    Biblioteca universitară este cheia care deschide porţile cunoştinţelor, este cartea de vizită a unei instituţii de învăţământ superior, dar totodată ea este cea care se află într-o permanentă competiţie, cu noile provocări care apar în calea sa tot mai des.

Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM, a parcurs 25 de ani de activitate, şi a depăşit cu brio toate provocările. Concurentul numărul unu este Internetul, cel care ne-a determinat să ne orientăm forţele inclusiv spre noile tehnologiile informaţionale.

DIB ULIM a privit la această provocare mai mult ca la o oportunitate, care dă posibilitatea de a deschide noi orizonturi, noi servicii moderne, noi platforme de căutare a informaţiei, noi metode şi instrumente de promovare a bibliotecii universitare etc.

Prezentul workshop, are drept scop de a oglindi care au fost provocările Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM, pe parcursul a 25 de ani de activitate, cum au fost depăşite şi care sunt rezultatele. La fel evenimentul are drept scop:

 • crearea unui mediu benefic pentru întâlnirile anuale ale specialiştilor în domeniu pentru a comunica, a discuta, a disemina experienţele şi gândurile;
 • accentuarea dimensiunii informaţionale în structura instituţiei de învăţământ;
 • cunoaşterea/promovarea noilor servicii şi produse informaţionale, oferite de către biblioteci;
 • încurajarea noilor direcţii de cercetare în biblioteconomie şi ştiinţa informării;
 • promovarea soluţiilor inovatoare de management organizaţional şi inovaţional;
 • promovarea bunelor experienţe: organizare, relaţii, logistică, lobby;
 • augmentarea imaginii, importanţei, impactului funcţionării bibliotecii în comunitatea servită;
 • promovarea/cunoaşterea experienţelor reprezentative ale Departamentului Informaţional Biblioteconomic.

Sunt invitaţi de a participa: bibliotecari din structurile info-bibliotecare universitare, din bibliotecile de colegii şi şcolare, cadre didactico-ştiinţifice, bibliotecari din alte reţele ale Sistemului Naţional de Biblioteci, de la Camera Naţională a Cărţii, reprezentanţi ai ministerelor de resort, Centrelor de Informare şi Documentare, Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, specialişti-invitaţi din alte ţări, precum şi alte persoane interesate.

Comitetul știinţific

 Marţi, 17 octombrie 2017

11:00-13:00 ŞEDINŢA DE DESCHIDERE

Mediateca, et. 4

Moderator:

Irina CERNEAUSCAITE, Director DIB ULIM

Ana GUŢU, prof. univ. dr., Prim vicerector ULIM.

Sistemul educațional din Republica Moldova – calea spre modernizare

Ludmila Corghenci, şef Centru de Formare Continuă în Biblioteconomie şi Ştiințe ale Informării, Biblioteca Naţionala a Republicii Moldova

Bibliotecarul şi competitivitatea: factor decisiv în dezvoltarea instituţională.

Viorica Lupu, director adjunct, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă

Evidenţa resurselor electronice: studiu de caz. 

Natalia Ghimpu, Sef filiala “Liviu Rebreanu”, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”.

Bibliotecile şi eGuvernarea o prioritate în Republica Moldova.

Elena Ţurcan, Serviciul Comunicarea colecţiilor. Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Instruirea şi cercetarea muzicalăîn USARBdin perspectiva serviciilorinfo-documentare.

 Webinar

Angela Repanovici, prof. univ. dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România.

Cultura informației la locul de muncă. (conferinţă on-line).

Loredana Licuta, Livia Mirescu, Europe Direct, Centrul de Documentare a Institutului European din România, București, România

Activitatea Centrului de Informare Europe Direct București și a Centrului de Documentare din cadrul Institutului European din România (conferinţă on-line).

  Tribuna profesioniştilor de la DIB

 SECŢIUNEA

Departamentul Informaţional Biblioteconomic: experienţe, inovaţii, succese

13:00-14:30 Sala de lectură Filologie romano-germanică, et. 4

 Moderator:

Irina Cerneauscaite, Director DIB ULIM

 Irina Cerneauscaite, Director DIB ULIM. Departamentul Informaţional Biblioteconomic: managementul dezvoltării inovaţionale.

Tatiana Gangan, DIB ULIM.

Gestionarea şi promovarea imaginii DIB ULIM: PR-ul cultural, media şi comunicare.

Ana BUSUIOC, DIB ULIM.

Bibliotecarul live: serviciu inovaţional şi eficient.

Lilia Povestca, DIB ULIM.

Conceptul de bibliotecar prin prisma antagonismului trecut, prezent şi viitor: studiu de caz, DIB

Vera ŢURCAN, DIB ULIM.

Rolul bibliotecarului universitar în promovarea învăţării centrate pe student: cazul DIB.

INSTITUTUL DE TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE AVANSATE

FACULTATEA INFORMATICĂ, INGINERIE, DESIGN

 17-18 octombrie 2017

 Conferința internațională

INFORMATION TECHNOLOGIES, SYSTEMS AND NETWORKS

 ITSN-2017

 ULIM, Convention Centre “Versailles”

 CONFERENCE ORGANISER: Free International University of Moldova

CONFERENCE CO-ORGANISERS: Academy of Sciences of Moldova, Military Academy of Armed Forces “Alexandrucel Bun”, RM
CONFERENCE PARTNERS: Fiscservinform SE; Ministry of Education, Culture and Science; Ministry of Economy and Infrastructure; Sputnik Moldova – International Information Agency

IN COOPERATION WITH : Academy of Economic Studies of Moldova, Cisco Academy, European Association for Security, Information and Documentation Centre on NATO in Moldova, Information Society Development Institute, Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies, Institute of Juridical and Political Research, Moscow Aviation Institute (Russia), RENAM Association NGO, Society for Photo-optical Instrumentation Engineering SPIE-Moldova NGO, Technical University of Moldova, University of Sussex (UK).

WITH SUPPORT OF: Iucosoft Ltd, Russian Center of Science and Culture in Chisinau

 During October 17-18 2017 in Chisinau, the Republic of Moldova, the International Conference “Information Technologies, System and Networks” (ITSN-2017) will take place. At this Conference there will be discussed actual problems and solutions from the main IT directions such as the IT basis, information security and defense, e-government, distance e-learning systems and IT in signal and image analysis.

At the Conference there will be presented and discussed more than 60 reports from academic, scientific institutions and companies from Moldova, Romania, Russia, Ukraine, Belgium, UK, Pakistan and Jordan.

In the Sessions INFORMATION TECHNOLOGIES there will be presented different aspects regarding juridical regulation in information and communication technologies; law on information technology parks from point of the view as subjects, objectives and norms; the importance of the science in computer science education; design thinking as an innovative approach in training the future leaders of the digital world; the knowledge as a system and the problems of their structuration; computer applications oriented to families of problems; the principles of managerial data analyzing, processing and synthesizing; the concept of an university information system based on Java EE technologies; the jade framework based intelligent assistant for knowledge discovery in logic; an optical network for providing access to services of modern e-Infrastructures; the software quality rich products vs successful products; the methodologies of improvising requirement engineering processes; JAVA technologies in the development of web applications for medicine; Web crawling technologies for text corpora creation; the results of the analysis of the economic information systems organizational forms and units functioning evolution; an expert system for bespoke production; a support system for solving the integral equations of second kind with webMathematica; the method of the non-linear concave transportation problems solving; the common problems in asynchronous messaging; informational and software basis of the works flow organization at construction of high-rise buildings and Internet of things in university education.

In the Session E-GOVERNMENT there are described the principles of the government services modernization based on the re-engineering and process digitization; the general aspects of the management of the state tax service’ critical information infrastructure facilities; the principles of interoperable data infrastructure in the public sector; the successes and problems of E-Government in the Republic of Moldova.

In the Session DISTANCE LEARNING EDUCATION there will be presented the ideas regarding quality assessment in online education; efficiet IT methodologies of the games creating for e-learning education; the role of the E-Content as the success key in distance learning; remote laboratory for direct and reverse start of the servomotor and advanced distributed learning in military specialists training.

In the Sessions INFORMATION and CYBER SECURITY there will be examined the general aspects of the technical protection of information; the aspects of information security regarding the object of the juridical penal protection; the problem of the boundaries determining in the information space; the modern security issues in SDN; haking and antihaking systems; Harvard architecture as computers with virus immunity; the possibilities of using the multidimensional matrices in cryptography; a modern view on access to shared services through federated identity provider; the principles of uncertainty analysis of attacker-defender interaction in MANET based on game GSPN with fuzzy intuitionistic parameters; the bases of the information security ensuring of the National Army computer networks; the prospects of the cybersecurity development; the method of testing the dom xss vulnerability; relation information management and security riscs; protection methods specifics to IT; development of a system for anomalies detection in network traffic; tracking web users’ activities and interests by implementing of the web beacons into websites.

In the Sessions SECURITY and DEFENCE there will be presented the general aspects of the information war preventing and combating; the principles of the critical infrastructure protection by vibrations monitoring system; the electronic system for postal deliveries control; the risky factors in the context of the cyber and informational war; the problems in energy security in the European Union; the circular economy influence; the international aspects of the informational and economic security; the results of the estimating of the shadow economics scale in IT.

In the Session SIGNAL and IMAGE PROCESSING there will be examined the design problems of the OpenGL-based embedded graphics system; a directory service for city video surveillance systems; the method of image quality improvement in social networks based on perceived image quality prediction; a comparative study on types, tools and techniques of solar irradiance forecasting; the principles of signal and image processing systems design based on the optimal configuration of the electronic and optical units and results of design and investigation of the adaptive filters for image restoration.

In the Session ITC HOLDING STARNET there will be presented the new results obtained by companies StarNet Solutii, StarLAB and StarNet Digital City.

 Scientific Comitee

 

CONFERENCE TIMETABLE

17 October, 2017, Tuesday
8:00-8:45 Registration
9:00-9:45 Session 1. OPENING CEREMONY
9:45-11:15 Session 2. INFORMATION TECHNOLOGIES (Part 1)
11:15-11:45 COFFEE BREAK
11:45-13:00 Session 3. INFORMATION TECHNOLOGIES (Part 2)
13:00-14:00 LUNCH
14:00-14:45 Session 4. ITC HOLDING STARNET
14:45-15:45 Session 5. E-GOVERNMENT
15:45-16:15 COFFEE BREAK
16:15-17:30 Session 6. DISTANCE LEARNING EDUCATION
18 October, 2017, Wednesday
8:00-8:45 Registration
9:00-14:30 Session 7. POSTERS PRESENTATIONS
9:00-11:15 Session 8. INFORMATION and CYBER SECURITY
11:15-11:45 COFFEE BREAK
11:45-13:30 Session 9. SECURITY AND DEFENCE
13:30-14:30 LUNCH
14:30-15.50 Session 10. SIGNAL AND IMAGE PROCESSING
15.50-16:00 BREAK
16:00-18:00 CONFERENCE CLOSING AND RECEPTION

 Session 1. OPENNING CEREMONY

Veaceslav PERJU, Conference Chairman                         

 Andrei GALBEN, Rector, Free International University of Moldova   

Corneliu POPOVICI, Counselorof the President of Republic of Moldova

Gheorge DUCA, President of the Academy of Sciences of Moldova

Igor CUTIE, Chief of the National Army General Staff, Commander of the National Army

Vitalie TARLEV, Vice Minister of Economy and Infrastructure

Vitalie COCEBAN, Fiscservinform SE                                

Mihail DAVIDOV, Head of the Rossotrudnichestvo Representation in Republic of Moldova

Igor TARANIC, Centre for European Policy Studies, Belgium

Sanda SANDU, Information and Documentation Centre on NATO in Moldova            

 Session 2. INFORMATION TECHNOLOGIES (Part 1)

 Session’s Chairs:

Gheorghe CAPATANA, State University of Moldova;

Oleg BREKHOV, Moscow Aviation Institute (National Research University)

Georgy VUSS, OKB SAPR, Moscow, Russia

Juridical regulation in information and communication technologies.

Andrei CUSCA, Ministry of Economy and Infrastructure

Law on information technology parks – subjects, objectives and norms.            

Oleg BREKHOV, Moscow Aviation Institute (National Research University)

Science in computer science education.                              

Elena VASYTIEVNA, Nataly ALTUKHOVA, Financial University at the RF Government, Russia

Design thinking as an innovative approach in training the future leaders of the digital world.                

Nicolae PELIN, University of Applied Sciences of Moldova.

The knowledges as a system and the problems of their structuration.  

Gheorghe CAPATANA, State University of Moldova

Computer applications oriented to families of problems.

                                                                                                      

 Session 3. INFORMATION TECHNOLOGIES (Part 2)

 Session’s Chairs:

Florentin PALADI, State University of Moldova;

Elena RUSU, Ovidius University of Constanta, Romania

 

Florentin PALADI, Victor CIOBANU, NataliaENI, State University of Moldova

Managerial data analyzing, processing and synthesizing.         

Corina TILEA, Iurie COROPCEANU, Sergiu FALCA, Iucosoft Ltd

The concept of an university information system based on Java EE technologies.           

Andrei RUSU, Elena RUSU, Ovidius University of Constanta, Romania

Jade framework based intelligent assistant for knowledge discovery in logic.  

Peter BOGATENCOV, Grigore SECRIERU, Maxim ORBU, RENAM Association.

Optical network for providing access to services of modern e-Infrastructures.

Maryam GILLIANI, Saad REHMAAN, Muhammad ABBAS, Ata A Khan ULLAH, MUAZZAM Khattak, National University of Sciences and Technology, Islamabad, Pakistan

Software quality rich products vs successful products: a comparative analysis.

Maryam GILLIANI, Kanza SHEIKH, Saad REHMAN, Muhammad ABBAS, National University of Sciences and Technology, Islamabad, Pakistan

Improvising requirement engineering processes: one step ahead methodologies via multi-cyclic approach.

 

Session 4. ITC HOLDING STARNET

 

 Session 5. E-GOVERNMENT

 Session’s Chairs:

Vlad MANOIL, E-Government Center Moldova

Mihai GRECU, Information Society Development Institute, ASM

 Vlad MANOLI, e-Government Center Moldova

Modernization of government services: re-engineering and process digitization.          

Vitalie CEBANU, Andrei RUSNAC, Fiscservinform SE.

General aspects of the management of the state tax service’ critical information infrastructure facilities.

Mihai GRECU, Igor COJOCARU, Ion COSULEANU, Information Society Development Institute ASM

Towards interoperable data infrastructure in the public sector.

Igor ZAVALSKI, Armed Forces Military Academy, RM

Successes and problems of E-Government in Republic of Moldova.

                                                                                                     

                                                                                                             

Session 6. DISTANCE LEARNING EDUCATION

 Session’s Chairs:

Petru TODOS, Technical University of Moldova;

Tudor BRAGARU, State University of Moldova

 Petru TODOS, Cristina GHENCEA, Adrian ADASCALITEI, Petru VIRLAN, Technical University of Moldova

Quality assessment in online education.                             

Victor SEINCIUC, State University of Moldova

Efficiet IT methodologies of the games creating for e-learning education

Tudor BRAGARU, State University of Moldova

E-Content – the success key in distance learning.             

Petru VIRLAN, Petru TODOS, Adrian ADASCALITEI, Technical University of Moldova

Remote laboratory for direct and reverse start of the servomotor.        

Igor SOFRANESCU, Veaceslav PERJU, Irina BABARA, Armed Forces Military Academy, RM

ADL in military specialists training.                                     

Session 7. POSTERS PRESENTATIONS

 

Session’s Chairs:

Iuri DUBCOVETCHI, Free International University of Moldova,

Elena SOCOLOV, State University of Moldova.

 The Conference participants have to place their reports on the board in the space of 1x1m (or on a sheet of paper format A1) before 9:00 and to stay during the morning coffee break and lunch to answer on the questions and for discussions.

                                                                                                             

Mircea PETRIC, Andrei ROTARI, „Alecu Russo” State University, Balti

JAVA technologies in the development of web applications for medicine.

Victor COZLOV, „Alecu Russo” State University, Balti

Web crawling technologies for text corpora creation.  

Tudor LEAHU, Veaceslav PERJU, Free International University of Moldova

Analysis of the economic information systems organizational forms and units functioning evolution.

Elena SOCOLOV, State University of Moldova

Expert system for bespoke production.                                

Gheorhe CARMOCANU, State University of Moldova.

Support system for solving the integral equations of second kind with web Mathematica.         

Tatiana PASA, Valeriu UNGUREANU, State University of Moldova

Solving of the non-linear concave transportation problems.    

Evgheni TOLMACI, State University of Moldova

Asynchronous messaging: common problems.                 

Yousef DARADKEH, Prince Sattam bin Abdulaziz University, Jordan; Ekaterina SULTANOVA, Vladimir FILLIPOV, Ufa State Petroleum Technological University.

Informational and software basis of the works specialized flow organization at construction of high-rise buildings.   

Iuri DUBCOVETCHI, Free International University of Moldova.

Internet of things in university education.                         

Oleksandr KOVALENKO, Anna KOVALENKO, Oleksii SMIRNOV, Serhii SMIRNOV, Central Ukrainian National Technical University

Method of testing dom xss vulnerability.                            

Nicolae ANTON, Cristina Elena ANTON, Transilvania University, Brasov, Romania

Information management and security riscs.                   

Cristina Elena ANTON, Nicolae ANTON, Dunarea de Jos University, Galati, Romania

Protection methods specifics to IT.                                        

Kseniia NIKOLSKAIA, South Ural State University, Russia

Development of a system for anomalies detection in network traffic.    

Grigorii ASYAEV, Maxim MEDVEDEV, Ainur MURSALIMOV, Anton SINCOV, South Ural State University, Russia

Tracking web users’ activities and interests by implementing web beacons into websites.         

Danu MARIN, Information and Documentation Centre on NATO in Moldova.

Building resilience in Republic of Moldova – a new way to approach security.

Victoria POPA, Free International University of Moldova.

NATO cooperation through partnership systems in the post-Soviet space: the role of the partnership for peace.

                                                                                                              

Session 8. INFORMATION and CYBER SECURITY

 

Session’s Chairs:

Andrei RUSNAC, Fiscservinform SE;

Pavel PILUGIN, Lomonosov Moscow State University

 

Andrei RUSNAC, Fiscservinform SE

The general aspects of the technical protection of information.              

Valeriu CUSNIR, Institute of Juridical and Political Research

Information security – the object of the juridical penal protection.       

Pavel PILYUGIN, Lomonosov Moscow State University

The problem of the boundaries determining in the information space.

Pavel PILYUGIN, Lomonosov Moscow State University

Modern security issues in SDN.                                                

Valeriu GALAICU, State University of Moldova.

Haking and antihaking system.

Valeriy KONYAVSKIY,Moscow Institute of Physics and Technology

New Harvard architecture – computers with virus immunity.  

Aureliu ZGUREANU, Academy of Economic Studies of Moldova

Using the multidimentional matrices in cryptography.

Valentin POCOTILENCO, Petru BOGATENCOV, Constantin SCLISOF, RENAM Association

Modern view on access to shared services through federated identity provider.             

Emilian GUTULEAC, Ion GIRLEANU, Inga IAROVSHI, Andrei FURTUNA , Technical University of Moldova

Uncertainty analysis of attacker- defender interaction in MANET based on game GSPN with fuzzy intuitionistic parameters.                                                                                     

Cristina SIRBU, Corina SIRBU, Armed Forces Military Academy „Alexandru cel Bun”

Information security ensuring of the National Army computer networks.

Alexandru LEAHOVENCO, Academy of Economic Studies of Moldova

Prospects for the cybersecurity development.

                                                                                                            

                                                                                                              

Session 9. SECURITY and DEFENCE

 

Session’s Chairs:

Serghei OHRIMENCO, Academy of Economic Studies of Moldova;

Igor TARANIC, Centre for European Policy Studies, Belgium.

 Andrei RUSNAC, Fiscservinform SE.

The general aspects of the information war preventing and combating.

Anatolie SIDORENCO, Andrei PREPELITA, Anatoli PREPELITA, Alexei SOCROVISCIUC, D. Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies.

Critical infrastructure protection by vibrations monitoring system.     

Efim ZASAVITSY, A. SOCROVISCHIUC, A. PREPELITSA, A. SURDU, E. ANTROPOV, B. BANDURYAN, M. BAZALEEV, V. KLEPIKOV, V. LYTVYNENCO, A. SIDORENCO, D. Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies.

Electronic system for postal deliveries control.                

Marin BUTUC, Armed Forces Military Academy, RM.

The risky factors in the context of the cyber and informational war.

Igor TARANIC, Centre for European Policy Studies, Belgium.

Energy security in the european union.                               

Igor TARANIC, Centre for European Policy Studies, Belgium.

Circular economy.                                                                        

Irina BALINA, Slavonic University, RM.

International aspects of the informational and economic security.       

Grigori BORTA, Serghei OHRIMENCO, Academy of Economic Studies of Moldova.

Estimating of the shadow economics scale in IT.

                                                                                                                          

Session 10: SIGNAL and IMAGE PROCESSING

Session’s Chairs:

Tudor BRAGARU, State University of Moldova;

Pinchas ZOREA, ORT Braude Engineering College, Israel

 

Pinchas ZOREA, ORT Braude Engineering College, Israel;

Florentin PALADI, Tudor BRAGARU, State University of Moldova.

Image quality improvement in social networks based on perceived image quality prediction.

Soladoye AJIBOYE, Philip BIRCH, Chris CHATWIN, Rupert YOUNG, Sussex University, UK.

A directory service for city video surveillance systems.

Oleg BREKHOV, Aleksander ZHDANOV, Pavel ZHDANOV, Aleksander KLIMENCO, Albert YAKUPOV, Moscow Aviation Institute (National Research University).

Design problems of the OpenGL-based embedded graphics system.       

Kanza SHEIKH, Saad REHMAN, Rupert YOUNG, Muhammad ABBAS, National University of Sciences and Technology, Islamabad, Pakistan.

A comparative study on types, tools and techniques of solar irradiance forecasting.            

Veaceslav PERJU, Institute of Advanced Information Technologies, FIUM; Igor SOFRONESCU, Armed Forces Military Academy, RM.

Signal and image processing systems design based on the optimal configuration of the electronic and optical units.             

Ion CAPCANARI, Gheorghe PURCI, Technical University of Moldova.

Adaptive filters for image restoration.

 CONFERENCE CLOSING and RECEPTION

 FACULTATEA DE LITERE

INSTITUTUL DE CERCETĂRI FILOLOGICE

 ȘI INTERCULTURALE

 Miercuri, 18 octombrie

 Conferință cu participare internațională

 LIMBILE-CULTURI

ȘI COMPLEMENTARITATEA CIVILIZAȚIONALĂ

ÎN EPOCA MONDIALIZĂRII

 Limba-cultură a devenit un concept polimorf și polivalent, dat fiind faptul că unele facultăți umane, precum condiția culturală și cea langagieră, nu pot avea explicații teoretice izolate, separate de un model integral al organizării funcțional-umane. Limbajul uman, acest „Rubicon” pe care nu l-a trecut nici un animal, reprezintă, în cazulspeciei umane, o realizare supremă a procesului semiozic transformaţional corp-raţiune-cultură (Sebeok), fiind prin aceasta un sistem tridimensional: Realitate-Simbolism-Imaginar. Speculațiile epistemologice și filosofice de astăzi asupra binomului limbă-cultură, asupra acestor entități inseparabile, au devenit dependente de reflecțiile generale asupra raporturilor existențiale (ontologice) – natură-cultură ; psihologice (mentalism, cognitivism, ineism, evoluționism); socio-politologice – unitate și diversitate lingvo-culturală ș.a. deoarece interacționismul pe axa Real-Rațional-Relațional a devenit paradigma epistemologică dominantă. Aceste teoretizări ne plasează în centrul unei provocări epistemologice nodale unde orice reducționism devine invalid și inoperatoriu. O definiție, o descriere, o cercetare a limbajului va fi totdeauna în mod explicit și/sau implicit una culturală – a „condiției umane” într-un cadru social. Aceasta va devoala particularități identitare, informații asupra identităților, ideologiilor, particularismelor spirituale și istoriilor individuale și/sau colective proiectând o viziune a lumii, pentru că o limbă valorează nu atât ca organ al unei națiuni, dar mai curând drept instrument al unei civilizații (Milet).

Complementaritatea civilizațională se impune astfel în cercetarea conceptului (binomului) limbă-cultură, a componentelor sale consubstanțiale. În epoca proceselor de mondializare trebuie, în opinia noastră, să se (re)găsească paradigme proprii naturii și condiției umane, punând în valoare un dinamism multiaspectual internalist și externalist. Acest fundament epistemologic și ontologic profilează conceptului limbă-cultură un rol de cauză și efectde natură antropologică circulară, asigurând concomitent conceptului în discuție o complementaritate integral-civilizațională.

Drept urmare, „orchestrarea” epistemologică, antropologică, filosofică și lingvistică a raporturilor și legăturilor dintre cele două componente consubstanțiale limbă-culturăva reuși doar în cazul unor abordări (meta)teoretice integrale (Coșeriu), unei raționări deschise și complexe (E. Morin), transdisciplinare (B. Nicolescu), energetist-sistemologice (Ș. Lupașcu), semio-logice acțional-situaționale (Petru Ioan), a psihologiei transpersonale (Ken Wilber) a „integrității umane” (Jacques Demorgon), „antropogenice” (Van Lier) ș.a. care proiectează paradigme complementar-deschise a condiției și a naturii umane într-o lume unică prin diversitate.

Epoca mondializării, la rândul său, se caracterizează printr-o dialectică a omului antagonist (Jacques Demorgon), a pluralităţii şi unităţii; a izolării (autonomiei)şi a cooperării; a tradiţiei specifice şi a modernităţii universaliste; a religiilor şi ştiinţelor; a reacţiilor identitare (naţionaliste, integriste tot mai pertinente) şi a necesităților de integrare şi comunicare (dialogice) – o trecere la o lume unică, care se caracterizează prin prezențaspaţiului unic (piaţa economică mondială) şi de ubicuitateatemporală (sincronicitatea tuturor evenimentelor. Schimbarea paradigmatică actuală repune în discuţie etnocentrismul lingvistic şi cultural, reticența faţă de Celălalt, ignoranţa şi (in)diferenţa faţă de obiceiurile, credinţele, modul de viaţă ale Celuilalt. Diferența culturală și „conflictul civilizațiilor” au devenit obsesive pentru că generează tensiuni, violențe și antagonisme care mobilizează tot felul de actori care pun la încercare capacitatea umană de a convețui împreună într-o „Societate-Lume”.

Urmând ideile directoare expuse, invităm toți cercetători să contribuie la profilarea unor noi perspective şi practici lingvo-culturale care să vizeze implementarea unor noi perspective ale interculturalităţi de viitor.

Astfel, propunem pentru dezbatere următorii vectori de cercetare, în concordanţă cu genericul colocviului:

 

 • (meta)lingvistică și raționare complexă și deschisă;
 • deschiderea și (trans)umanismul literaturii de astăzi;
 • traducerea și diversitatea civilizațională;
 • didactica actuală a limbilor-culturi ;
 • mediatizări artistice şi comunicarea (inter)culturală.

 

Limbi de comunicare: franceză, spaniolă, italiană, română, engleză, germană, rusă.

 Comitetul știinţific

 Miercuri, 18 octombrie 2017

12:00-13:30 ŞEDINŢA DE DESCHIDERE/ PRELEGERI ÎN PLEN

Sala Senatului, et. 4

Moderator:

Victor UNTILĂ, conf. univ. dr., Director ICFI, ULIM.

Ana GUŢU, prof. univ. dr., Prim Vicerector ULIM.

Libertatea, filosofii și politica – influențe asupra dezvoltării societăților moderne.

Elena PRUS, prof. univ. dr. hab., Vicerector pentru cercetare științifică ULIM.

Premianta Nobel Svetlana Aleksievici : polifonia și războiul miturilor.

Victor UNTILĂ, conf. univ. dr., ULIM.

Semio-logica acțional-situațională. Valențe și profilări ale gândirii integrale și deschise.

 

13:30-14:00 Prezentare volume și lucrări ICFI ULIM

Sala Senatului, et. 4

 Ion Manoli. Dictionnaire des termes littéraires. Étymologie, définition, Exemplification, Théorie. Chișinău: Topografia ULIM, 2017.

Prezentator: Ana VULPE, conf. univ. dr., ULIM.

Intertext N1-2, 2017.

Prezentator: Ion MANOLI, prof. univ. dr. hab., ULIM;

 14:00-14:30 Pauză de cafea

 COMUNICĂRI ÎN SECŢIUNI

 SECŢIUNEA

(Meta)lingvistică și raționare complexă și deschisă

14:30-17:00

Sala Senatului, et. 4

 Moderator:

Angela SAVIN-ZGARDAN, dr. hab. conf.univ. ULIM.

Ion MANOLI, prof. univ. dr. hab., ULIM.

Metalimbajul științelor literare ca obiect al lexicografiei

contemporane.

Daiana DUMBRĂVESCU, lect. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret”, București, România.

Las unidades fraseológicas en español y rumano: aspectos culturales.

Ana VULPE, Zinaida RADU, conf. univ. dr., ULIM.

Dicționarele multilingve – un imperativ al timpului.

Angela SAVIN-ZGARDAN, dr. hab. conf. univ. ULIM.

Schimbarea sensului la componentele unităților polilexicale stabile în urma influenţei fonetice. 

Denisa DRAGUSIN, conf. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret”, București, România.

A Culturally Grounded Approach to Language Change.

Inga STOIANOV, conf. univ. dr., Decan interimar Facultatea Litere, ULIM.

Extra-linguistic Issues in InterculturalCommunication:

Pragmatic Approach.

Raluca BURCEA, lect. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret”, București, România.

Lamétaphore anthropomorphique dans la presse économique française.

 

Tatiana PODOLIUC, conf. univ. dr., ULIM.

Peculiar Syntactic Featuresof Political Discourse.

Ina COLENCIUC, drd., lect. univ., ULIM.

The Analysis of Functional –Semantic Micro-Fields “Monetary Units” in the English, Romanian and Russian Languages: Diachronic Approach.

Eleonora MIHAILĂ, drd. lect. univ. ULIM.

Limbajul politic sau eterna căutare a duşmanului convenabil.

Nicolae CHIRICENCU, lect. univ., ULIM.

Выражение метоимениями обьективных синтаксических отношений в романских языках.

Alexandra RUSU, drd. lect. univ., ULIM.

Neologisme lexicale și semantice în metalimbajul cosmetologiei.

Aliona LUCA, drd. lect. univ., Universitatea de Educație Fizică și Sport, R. Moldova.

Dimensiunea (inter)culturală a terminologiei sportului.

Valentina CIUMACENCO, drd, lect. univ., ULIM.

Efecte modale în discursul de învestitură prezidențială

SECŢIUNEA

Deschiderea și (trans)umanismul literaturii

14:30-17:00

Sala 405

Moderator:

Dragoș VICOL, prof. univ. dr. hab., ULIM.

 Andreea VLĂDESCU, prof. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret”, București, România.

La vocation de la modernité et l’esprit européen dans „Pasteluri”de V. Alecsandri.

Dragoș VICOL, prof. univ. dr. hab., ULIM.

Literatura postbelică din Basarabia: pretext și subtext de reflexivitate.

Dan STERIAN, lect. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret”, București, România.

Diderot et les approches intertextuelles. Illustration sur „Jacques le Fataliste et son Maître”.

Irina DUBSKY, conf. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret”, București, România.

Casa cu șapte frontoane de Nathaniel Hawthorne – o povestire inițiatică în literatura Renașterii americane.

Carmen DUŢĂ, lect. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret”, București, România.

Inutile demistificare: Il pedone dell’aria di Eugene Ionesco

Florentina Gabriela BOTEZATU, asistent univ. dr., Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, România.

Perspective critice asupra mitului seducătorului.

Valentina BIANCHI, lect. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret”, București, România.

Bélgique francophone: A 300 km de Paris, la différence et le carrefour.

Gabriela DODENCIU, lect. univ., drd., Colegiul Auto „Traian Vuia” Târgu-Jiu, România.
Romanticii englezi şi noţiunea de „frumuseţe” în viziunea lor artistică.

 SECŢIUNEA

Traducerea și diversitatea civilizațională

14:30-17:00

Sala 410

Moderator:

Zinaida CAMENEV, conf. univ. dr., ULIM.

 Tamara CEBAN, conf. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret”, București, România.

L’adaptation – limite extrême dans la traduction de la prose istratienne.

Zinaida CAMENEV, conf. univ. dr., ULIM.

Equivalence Levels in Translating Phraseological Units.

Ghenadie RÂBACOV, drd., lect. univ.,, ULIM.

Autotraducerea și raportul triadic exil-identitate-alteritate.

Daiana DUMBRĂVESCU, lect. univ. dr., Sarolta-Monica PETA, master, Universitatea „Spiru Haret”, București, România.

La traducción del español al rumano de culturemas típicos para Venezuela.

Natalia AZMANOVA, drd. lect. univ., ULIM.

Stylistic, Poetic and Literary Infiltrated Terms from the Sciences. 

 Galina PETREA, drd. lect. univ., ULIM.

The Perfect Match Tool for Updating and Consistency in a Collaborative Translation Project.

Olga PASCARI, drd. lect. univ., ULIM.

Fostering Language Teaching Efficiency through Cultural Idioms 

Corina IVANIUC, lect. univ., magistru, ULIM.

Features of Translation of English Language for Tourism into Romanian.

Inga RATCOVA, drd., lect. univ., ULIM.

Peculiar Features of Second Language Learning Styles.

 Videoconferință

14:30-15:30

sala 410

 

Moderator:

Ghenadie RÂBACOV, drd., lect. univ., ULIM.

 Pierre MOREL, profesor asociat ULIM, editor Canada.

Titlu rezervat.

Jean-Louis COURRIOL, prof. univ. dr. hab., traducător, Universitatea „Jean Moulin” Lyon III, Franţa; Presedintele Institutului Internaţional „Liviu Rebreanu” de Cercetare în Traducere Literară şi Simultană, Universitatea din Piteşti, România.

Mizele și provocările traducerii literare.

Efstratia OKTAPODA, conf. univ. dr., Universitatea Paris-Sorbonne IV.

Identité, altérité et pluralisme culturel dans l’œuvre de Ezza Agha Malak.

Oksana MYKHAYLOVA, Svetlana REVOUTSKAYA, Académie naitonale de la Garde nationale d’Ukraine, Kharkiv, Ukraine.

Connotations culturellesdes lexèmes signifiant des langues nationales.

Virginia POPOVICI, conf.univ.dr., Universitatea din Novi Sad,

Serbia.

Balastul discursului poetic în epoca globalizării. Pavel Gătăianţu.

Susana MERINO MAÑUECO, drd. Universitatea din Valladolid, Spania.

La corrección de errores y el feedback en las producciones escritas de alumnos de L2.

FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE

Miercuri, 18 octombrie 2017

Conferință cu participare internațională

UNIVERSITAS EUROPAEA: SPRE O SOCIETATE A CUNOAŞTERII

PRIN EUROPENIZARE ŞI GLOBALIZARE

UNIVERSITAS EUROPAEA: SPRE O SOCIETATE A CUNOAŞTERII

PRIN EUROPENIZARE ŞI GLOBALIZARE

UNIVERSITAS EUROPAEA: SPRE O SOCIETATE A CUNOAŞTERII

PRIN EUROPENIZARE ŞI GLOBALIZARE

UNIVERSITAS EUROPAEA: SPRE O SOCIETATE A CUNOAŞTERII

PRIN EUROPENIZARE ŞI GLOBALIZARE

DEZVOLTAREA DURABILĂ A ECONOMIEI ŞI SOCIETĂŢII

ÎN ERA CUNOAŞTERII ŞI GLOBALIZĂRII

 În ultimele două decenii, țările slab dezvoltate și în curs de dezvoltare, au acumulat unele dezechilibre ceea ce conturează și impune necesitatea unor reforme menite să formeze deschiderea lor pentru piețele externe, aceasta fiind o cale de promovare a creşterii durabile şi globalizării.

Prin globalizare noi înţelegem procesul de internaționalizare a tranzacțiilor industriale, comerciale și financiare, proces legat de liberalizarea comerțului și de intensificarea acestuia.

Globalizarea contribuie la dezvoltarea tranzacţiilor, în special datorită fluxului liber de bunuri și servicii, de capital, de oameni, de idei și de tehnologie. Globalizarea economică înseamnă o ștergere progresivă a frontierelor naționale și o creștere a comerțului de bunuri și servicii, mișcările de capital, rolul întreprinderilor multinaționale, migrația internațională. Toate acestea potconstitui indicatori ai globalizării.

Globalizarea economică nu este un efect mecanic al legilor sau al economiei, ci este rezultatul unei politici implementate și aplicării normelor create în mod deliberat în scopuri specifice, și anume liberalizarea comerțului, adică eliminarea tuturor reglementărilor naționale care împiedică întreprinderile și investițiile acestora.

Ce ne rezervă viitorul ?

Concurența statelor într-un sistem reglementat poate duce la optimizarea guvernelor și crearea de instituții eficiente, însă poate avea și efecte negative cum ar fi punerea în pericol a calității forței de muncăși a standardelor sociale.

Conceptul bunurilor publice globale sugerează necesitatea de cooperare internațională multilateralăîntr-o economie globalizată. Poate avea și un efect negativ deoarece poateapăreainegalitatea de venit între țări, chiar regiuni. Explicația ar fi căsăracii devin tot mai săraci iar bogații tot mai bogați.

Urmând ideile directoare expuse, invităm toți cercetătorii să contribuie la profilarea unor noi perspective de dezvoltare a direcțiilor economice.

Astfel, propunem pentru dezbatere următorii vectori de cercetare, în concordanţă cu genericul colocviului:

 • Dezvoltarea economiei inteligente;
 • Dezvoltarea economică durabilă;
 • Politici financiare inteligente pentru competitivitate;
 • Economia verde;
 • Tehnologii inovative pentru economia durabilă.

 Limbi de comunicare: română, rusă, franceză, engleză.

 Comitetul științific

 Miercuri, 18 octombrie 2017

9:00-10:00 ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR

10:00-11:00 ŞEDINŢA DE DESCHIDERE

Sala Senatului, etajul 4, ULIM

 Moderator:

Iuliana DRĂGĂLIN, conf. univ. dr., ULIM, Decan Facultatea Științe Economice

 Karl William VIEHE, B.A. M.A. J.D. M.L.T., Columbia University, USA

The Trump era global issues in risk – management. The international economy in the continuing crisis – how much damage?

Lisa GIHRING, University of Iowa. USA

Update Moldova to promote specific reforms

Ion TALABĂ, Academia Romană, Filiala Iași, România

Dezvoltarea turismului transfrontalier.

Alexandru GRIBINCEA, prof. univ. dr. hab., ULIM.

Soft Power ca instrument de formare a imaginii de țară. ULIM

YuriiKOZAK, prof. univ. dr. hab., Одесский национальный экономический университет

Dezvoltarea turismului receptor în orașul Odessa

 11:15-16:00 COMUNICĂRI PE SECŢIUNI

 14:00-14:30 Pauză de cafea

SECȚIUNEA

MODERNIZAREA ȘI GLOBALIZAREA

ÎNTR-O SOCIETATE A CUNOAŞTERII, sala 336

 Moderator:

Olga BLAGORAZUMNAIA, conf. univ. dr., ULIM.

 Ahmad Al Sayed OMAR, conf. univ. dr., Arabia Saudită.

Rolul antreprenoriatului în promovarea REI.

Natalia BURLACU, prof. univ. dr. hab., ULIM, Vladimir GOLOVCO, drd. ULIM.

Esența și rolul serviciilor poștale în Moldova – particularitățile sistemului de management.

Alexandru GRIBINCEA, prof. univ. dr. hab., ULIM, Elena SAVA conf. univ. dr., Iurie BÎRCĂ „STIL TUR S.R.L”.

Sporirea atractivității turismului emițător.

StelaGUZUN, conf. univ. dr., ULIM.

Echipa managerială în condițiile globalizării: probleme,performanțe, competențe.

Abo Arabeha HAFEZ, drd. ULIM, Israil, Ouda Abu GUDA, drd. ULIM Israil.

School tourism management in Israel.

El Levnawi AYED, drd. ULIM, Israel.

The impact of economic and management on efficacy and job satisfaction.

Amar RAVIT, drd. ULIM, Israel.

The education system knowledge and tools to improve processes and reduce gaps in society.

Diana BEȚIVU, drd., ULIM

Perspectivele dezvoltării turismului fluvial în Europa

Olga BLAGORAZUMNAIA, conf. univ. dr., ULIM.

Управленческие аут-технологии на рынке труда.

El Saied IBRAHIM, drd. ULIM, Israil.

Strategia de internaționalizare a învățământului superior israelian.

Doriana FORNA, drd. ULIM, România.

Specificul prestării serviciilor pe piața europeană.

 SECȚIUNEA

MODERNIZAREA ȘI GLOBALIZAREA

ÎNTR-O SOCIETATE A CUNOAŞTERII, sala 336

 Moderator:

Alexandru GRIBINCEA, prof. univ. dr. hab. ULIM

 Veceaslav IONIȚA. conf. univ. dr., ULIM.

Funcționarea sistemului de achiziții publice în Republica Moldova în condițiile globalizării.

Irina CĂLUGĂREANU, conf. univ. dr., ASEM.

Riscurile portofoliilor strategice în cadrul managementului corporativ.

Maia POSTICA, conf. univ. dr., USM, Irina Călugăreanu, conf. univ. dr., ASEM.

Riscurile antreprenoriale în condițiile de incertitudine.

Liudmila TODOROVA, conf. univ. dr., UASM.

Factorii de accelerare a activității inovaționale în R. Moldova.

Hamad NIMER, drd. ULIM, Israil

Management of Integration strategies of the young people into university education.

Carolina TCACI, conf. univ. dr., USB „Aleco Russo”.

Viabilitatea întreprinderii prin managementul anticriză.

 Silvia LAZARI, drd. ULIM.

Cooperarea pe piața muncii în spațiul UE.

Ouda Abu GUDA, drd. ULIM, Israel, Abo Arabeha HAFEZ, drd. ULIM Israil.

Calitățilepsihologice ale unui ghidde turism.

Daniel PENCEA, drd. ULIM, România.

Avantajele comerțului României cu țările UE.

Salame HODA, drd. ULIM, Israel.

Development of the informational Competitive and Innovative Society.

Salih KAYA, drd. ULIM, Turkey.

Perspectivele relațiilor comerciale dintre Turcia și UE.

Maxim SANDU, drd. ,ULIM.

Rolul inovațiilor în promovarea intereselor naționale.

Stela STRATAN, drd., ULIM.

Cтратегия деятельности современного руководителя на основе авторитета и индивидуального имиджа.

Zeadi HANI, drd. ULIM, Israil.

Leadership, succesul și efectul asupra societății.

 16:00-17:00 TOTALIZĂRI

 SECȚIUNEA

POLITICI FINANCIARE, BANCARE ȘI MATEMETICE: RELAȚII NAȚIONALE, TENDINȚE REGIONALE ȘI INTERNAȚIONALE, sala 245

 MODERATOR:

Raisa EVSIUKOVA, conf. univ. dr., ULIM.

Raisa EVSIUKOVA, conf. univ. dr., ULIM, Ana SPÎNU, conf. univ. dr., ULIM.

Платежная система – неотъемлемый элемент экономики государства и проблемы ее развития.

Ana SPÎNU, conf. univ. dr., ULIM, Raisa EVSIUKOVA, conf. univ. dr., ULIM.

Impactul cooperării Republicii Moldova cu organismele de finanțare internațională asupra dezvoltării economiei naționale

Viorica SPEIANU, lect. univ., ULIM.

Impactul finanțelor publice asupra economiei naționale.

Ecaterina BURLEA, conf. univ. dr., ULIM, Ana SPÎNU, conf. univ. dr., ULIM

Eficiența aplicațiilor software pentru analiza activității economico – financiare a întreprinderii.

Igor BALAN, conf. univ. dr., ULIM.

Cu privire la recunoașterea și evaluarea inițială a imobilizărilor

Raisa DUȘCOV, drd., ULIM.

Politici inovaționale în creșterea securității economice a țărilor mici

Natalia VORNICOVA, drd., ULIM.

Влияние государства на систему внутреннего антикризисного банковского управления

VirginiaCOJOCARU, lect. univ. drd., USM.

Efectele migrației forței de muncă în spațiul European.

Bestenigar KARA, drd. ULIM, Turkey.

EU-Turkey customs union: update and its impact on Turkey in terms of energy

Ion FILIP, Director Departament planificare economică Lukoil Moldova.

Interdependența cursului valutar și operațiunilor de export – import.

 16:00-17:00 TOTALIZĂRI

FACULTATEA DREPT

ŞCOALA DOCTORALĂ DREPT

 Joi, 19 octombrie 2017

Conferinţa ştiinţifică cu participare internațională

 APORTUL MEDIULUI ACADEMIC LA CONSOLIDAREA DIALOGULUI

DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI PARTENERII STRATEGICI

ÎN CONTEXTUL CRIZELOR REGIONALE

 Conferinţa ştiinţifică „Aportul mediului academic la consolidarea dialogului dintre Republica Moldova şi partenerii strategici în contextul crizelor regionale” are o semnificaţie dublă.

În primul rând, ea are drept obiectiv marcarea celor 25 de ani de la fondarea ULIM, iar în al doilea rând, ea trebuie privită în contextul manifestărilor ştiinţifice organizate la început de Facultatea Drept, iar ulterior, de comun acord cu Şcoala Doctorală Drept, pe parcursul unei perioade îndelungate.

În cadrul conferinţelor organizate pe parcursul anilor, participanţii au avut şi au posibilitatea să-şi expună viziunile asupra temelor de cercetare. De regulă, în cadrul acestor manifestări ştiinţifice sunt expuse teze ce constituie baza unor cercetări ulterioare mai ample.

Conferinţa ştiinţifică apare ca o veritabilă tribună ştiinţifică, atât pentru cercetători cu o bogată practică, cât şi pentru doctoranzi, oferind posibilitatea unor dezbateri cu caracter ştiinţific, în cadrul cărora sperăm că vor lua naştere cele mai progresive idei, care ulterior vor fi apreciate din punct de vedere teoretic şi vor avea o aplicabilitate practică.

Dorim ca această conferinţă să-şi găsească locul bine meritat în cadrul manifestărilor organizate de Facultatea Drept de comun acord cu Şcoala Doctorală Drept.

Suntem siguri că conferinţa în cauză va trezi un interes sporit din partea mediului academic, dar şi al reprezentanţilor sectorului real, fapt ce va confirma actualitatea direcţiei instituţionale promovate, inclusiv prin prisma rezultatelor obţinute în cadrul cercetărilor ştiinţifice.

Atenţionăm că lucrările conferinţei se vor desfăşura în condiţiile unor reforme în domeniul cercetărilor ştiinţifice, în special în lumina instituirii Şcolilor Doctorale. În acest sens, reformele preconizate în domeniul propus pentru dezbatere, în contextul aportului adus din partea mediului academic la consolidarea dialogului cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, vor constitui nucleul dezbaterilor ştiinţifice.

Consolidarea dialogului dintre Republica Moldova şi partenerii săi strategici este o necesitate vitală în contextul crizelor regionale – criza refugiaţilor, conflictele din ţările din Orientul Apropiat, Ucraina, soldat cu o sporire fără precedent a riscului unor atacuri teroriste, tendinţele separatiste în ţările din Uniunea Europeană, populismul politic promovat de partide de dreapta şi susţinut de anumite cercuri din exterior, care doresc destabilizarea situaţiei politice în Europa – toate aceste provocări necesită un răspuns din partea mediului academic.

În acest context, ne-am propus să venim cu un suport ştiinţific din partea cercetătorilor autohtoni, dar şi a celor din străinătate, ce ar da argumentare din punct de vedere ştiinţific în contextul promovării politicilor la nivel naţional şi internaţional de către autorităţile Republicii Moldova.

                           

Limbi de comunicare: română, engleză, rusă.

 Comitetul știinţific

  13:00-14:00 ŞEDINŢA DE DESCHIDERE

Aula 101 bl. IV

 Moderator:

Valeriu BĂEŞU, dr., Prodecan Facultatea Drept.

Vitalie GAMURARI, conf. univ. dr., Director Școala Doctorală Drept, ULIM.

Importanţa fundamentării ştiinţifice a intereselor statului promovate la nivel internaţional: aspecte teoretico-practice.

Alexei BARBĂNEAGRĂ, prof. univ. dr. hab., ULIM.

Libertatea și siguranța persoanei în contextul standardelor internaționale și jurisprudenței naționale.

Eugen STRĂUŢIU, prof. univ. dr., Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, România.

Analiză comparativă a evoluţiei celor două maluri ale Nistrului: viziune din exterior.

Oxana SENATOROVA, conf. univ. dr., Universitatea „Yaroslav the Wise”, Harkov, Ucraina.

IHL Rules in the Context of Armed Conflict in Southeastern Ukraine.

Vladimir VARDANEAN, conf. univ. dr., Curtea Constituţională a Republicii Armenia.

On Certain Matters of Hormonisation of the Constitution of the Republic of Armenia with the Provisions of the Rome Statute of the International Criminal Court.

Andrey KOZIK, conf. univ. dr., Asociaţia de Drept internaţional, Belarus, Minsk.

IHL Competitions – as a Form of Academic Cooperation in the Context of the International Obligations of the States.

 14:00-14:30 Prezentare volume și lucrări editate

de Facultatea Drept şi Şcoala Doctorală Drept

Aula 101 bl. IV

 Studii Juridice Universitare. Nr. 1-2 şi 3-4, Anul IX. 2016

Prezentator: Vitalie GAMURARI, conf. univ. dr., ULIM, redactor-şef.

 14:30-15:00 Pauză de cafea

 COMUNICĂRI PE SECŢIUNI

 SECŢIUNEA 1

15:00-17:00  Drept Internaţional şi Drept public

Aula 101 bl. IV

 Moderator:

Vitalie GAMURARI, conf. univ. dr., ULIM.

Dumitru BALTAG, prof. univ. dr. hab., ULIM.

Coraportul valorilor juridice cu valorile moral-religioase.

Andrei SMOCHINĂ, prof. univ. dr. hab., ULIM.

Conceptul de suveranitate în contextul procesului integraționist european: teorie și practică.

Victor POPA, prof. univ. dr. hab., ULIM.

Activitatea Curții Constituționale prin prisma asigurării îndeplinirii obligațiilor asumate de Republica Moldova pe plan internațional.

Valeriu ZUBCO, conf. univ. dr., ULIM.

Suspendarea executării actului administrativ: aspecte teoretico-practice.

Alexandr CAUIA, conf. univ. dr., ULIM.

Instrumente juridice regionale de asigurare a securității naționale

a Republicii Moldova.

Serghei ŢURCAN, conf. univ. dr., ULIM.

Reglementarea constituţională a demiterii şefului statului din funcţie (analiza comparativă).

Olga BENEŞ, MA., ULIM.

Aspecte teoretico-practice cu privire la răpirea internaţională de copii dezvoltate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Alexandru BOSTAN, drd., ULIM.

Cu privire la evoluţia conceptului de contencios administrativ în statele Uniunii Europene.

Kordee BADIR, drd., ULIM.

Dreptul de ocupaţie în contextul conflictului arabo-israelian: aspecte teoretico-practice.

Abdelaziz MUKHTAR, drd., ULIM.

Eforturi întreprinse de comunitatea internațională privind punerea în aplicare a unor instrumente ale justiției tranziționale în Orientul Mijlociu.

Rodica CIUBOTARU, drd., AŞM.

Evoluţia şi consolidarea principiului răspunderii persoanelor fizice pentru comiterea crimelor internaţionale: aspecte teoretico-practice.

SECŢIUNEA 2

15:00-17:00  Drept privat şi Ştiinţe penale

Aula 102 bl. IV

 Moderator:

Natalia OSOIANU, conf. univ. dr., ULIM.

Gheorghe GOLUBENCO, prof. univ. dr., ULIM.

Tehnica criminalistică: probleme actuale şi perspective de dezvoltare.

Natalia OSOIANU, conf. univ. dr., ULIM.

Armonizarea și unificarea dreptului internațional privat al Republicii Moldova și al altor state: aspecte teoretico-practice.

Oxana ROTARI, conf. univ. dr., ULIM.

Știința criminologică în Republica Moldova și în unele state ale Uniunii Europene: aspect comparat.

Valeriu BĂEŞU, dr., ULIM.

Dreptul de proprietate prin prisma reglementărilor constituționale: aspecte teoretico-practice.

Nicolae FALĂ, drd., AŞM.

Procesul civil internațional: evoluții și perspective.

Feodor BRIA, drd., ULIM.

Cu privire la evoluţia şi codificarea instituţiei protecţiei drepturilor consumatorilor.

Veronica BADÂR, msd., Universitatea din Torino, Italia.

Reglementarea protecţiei juridice a designului industrial în Republica Moldova.

ȘCOALA DOCTORALĂ

ȘTIINȚE UMANISTE, POLITICE ȘI ALE COMUNICĂRII

 Joi, 19 octombrie 2017

Conferinţa cu participare internațională

 SPRE O SOCIETATE A CUNOAŞTERII

PRIN EUROPENIZARE ŞI GLOBALIZARE

 Sfârşitul secolului XX, marcat prin prăbuşirea sistemului bipolar, falimentul totalitarismului în spaţiul fost-socialist şi începutul democratizării societăţilor regiunii menţionate, a însemnat şi startul reformării sistemului de învăţământ în statele care s-au emancipat în contextul prăbuşirii URSS-ului, inclusiv în Republica Moldova, dar şi apariţia unor noi universităţi, facultăţi, centre de cercetare, construite pe principii noi şi în scopul modelării şi educării omului liber în gândire şi creaţie. În vâltoarea acelor transformări care continuă timp de peste un sfert de veac în Republica Moldova, s-au manifestat și impus, ca entități din cadrul ULIM, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, cunoscută anterior prin două structuri universitare – Istorie și Relații Internaționale și, respectiv, Jurnalism și Comunicare. Create pentru exigențele secolului XXI, entitățile în cauză și-au canalizat activitățile în vederea realizării excelenței înformare și cercetare în domeniile lor de competență pentru beneficiul și progresul societății.

În aniversar pentru ULIM (25 ani), Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism marchează două decenii de activitate. Colectivul facultății – cimentat în timp de succesele înregistrate atât în formarea noilor specialiști, cât și în domeniul cercetării științifice – întrunește în rândurile sale profesori de excepție, adevărate modele de moralitate și competență, profesionalismul cărora este manifestat în activități desfășurate nu doar în limitele facultății, ci și la nivel universitar, național și internațional. Cadrele didactice, concomitent (în mare parte) și colaboratori ai Școlii doctorale Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării., și-au concentrat activitatea pe probleme de cercetare actuale și de mare rezonanță publică din domeniul istoriei, gândirii politice, relațiilor internaționale, media și comunicare în contextul tendințelor de integrare europeană și globalizare.

Tematicile menționate sunt aduse în prim-planul Conferinței Spre o societate a cunoaşterii prin europenizare şi globalizare, la care participă atât cercetători din cadrul ULIM, cât și de la alte instituții de învățământ superior din RM și de peste hotare.

 Limbi de comunicare: română, franceză, engleză, rusă.

 8:45-9:00 – DESCHIDEREA CONFERINȚEI ȘI MESAJE DE SALUT

Aula 716

Gheorghe POSTICĂ, prof. univ. dr. hab., Ministerul Culturii.

Pavel PARASCA, conf. univ. dr. hab., ULIM.

Ludmila COADĂ, conf. univ. dr., ULIM.

Ludmila TIHONOV, conf. univ. dr., ULIM.

 COMUNICĂRI PE SECŢIUNI

 SECŢIUNEA 1

9:00-10:30  Media și managementul redacțional

Aula 709

 Moderator:

Ludmila LAZĂR, conf. univ., dr., ULIM.

 Marius HRISCU, conf. univ. dr., Universitatea „Apollonia” ,Iași.

Elemente constitutive ale codului etic al jurnalistului

Tatiana SPĂTARU, prof. univ. dr. hab., ULIM.

Impactul noilor media asupra percepției identității naționale
Ludmila LAZĂR
,conf. univ. dr., ULIM.

Provocări mediatice în procesul de integrare europeană

a Republicii Moldova

Dumitru MAXIM,conf. univ. dr., ULIM.

Managementul unei redacții: între scriitură și paginare

 SECŢIUNEA 2

9:00-10:30  Tradiție istorică, cultură și politică

Aula 716

  Moderator:

Ludmila TIHONOV, conf. univ., dr., ULIM.

 Gheorghe POSTICĂ, prof. univ. dr. hab., Ministerul Culturii

Titlu rezervat

Ion TENTIUC, conf. univ. dr., Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

Despre fortificațiile medievale timpurii din spațiul carpato-nistrean

Vitalie PLEȘCA, lec. univ., ULIM.

Locuința medievală în spațiul pruto-nistrean în sec. VI-VII. Metodologia cercetării

Claire BARAT, conf. univ.dr., Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis

Titlu rezervat

Pavel PARASCA, prof. univ. dr. hab., ULIM.

Titlu rezervat

 10:30-11:00 Pauză de cafea

 SECŢIUNEA 3

11:00-12:30  Spațiul românesc în secolul al XIX-lea:

influențe, interese și bătălii diplomatice

Aula 713

 Moderator:

Vitalie PLEȘCA, lect. univ., ULIM.

 Ludmila COADĂ, conf. univ. dr., ULIM.

Instituția Zemstvei în Basarabia: (in)eficiența sistemului rusesc de autoadministrare locală

Mitru GHIȚIU, conf. univ. dr., Institutul de Studii Enciclopedice, AȘM.

Congresul de pace de la Paris și problema dunăreană

Zoreana MUȚAC, drd., ULIM.

Înființarea si funcționarea consulatelor marilor puteri la Galați (sfârșitul sec. 18 – prima jumătate a sec. 19)

 SECŢIUNEA 4

11:00-12:30  Regimul totalitar comunist în R.S.S.M. și România:

politici și consecințe

Aula 716

Moderator:

Ludmila COADĂ, conf. univ. dr., ULIM.

 Ludmila TIHONOV,conf. univ. dr., ULIM.

Experimentele comuniste în R.S.S.M.: foametea organizată

Mariana S. ȚĂRANU, conf. univ. dr., Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

Fenomenul Foametei în R.S.S. Moldovenească

Cornel ZAPOROJANU, drd., ULIM.

Repercusiunile politicii comuniste de industrializare asupra componentei etnice și sociale în R.S.S.M.

Dorinel HORCHIDAN, drd., ULIM.

Mărturii despre deportările din România

 12:30-13:30. Pauză de prânz

 SECŢIUNEA 5

13:30-15:00  Provocări regionale și globale(I)

 Aula 713

 Moderator:

Viorica ȚÎCU, lect. univ. MA, ULIM.

 Valentina CORNEA, lect. univ. dr., Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați.

Implicațiile Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării pentru Republica Moldova

Tomasz STĘPNIEWSKI, prof. univ. dr. hab., Universitatea Catolică din Lublin.

The Eastern Partnership – integration without accession?

Bartosz JÓŹWIK, prof. univ. dr. hab., Universitatea Catolică din Lublin.

Economic growth through European integration. The case of Central and Eastern European countries 

Tatiana BUSUNCEAN, conf. univ. dr., USM.

Fără corupție – spre o societate a cunoașterii prin europenizare

și globalizare

Svetlana PROZOROVSCHI, lect. univ. MA, ULIM.

Creștinismul – factor de unitate și diversitate în construcția europeană

Vasilisa TROFIM, lect.univ. MA, ULIM.

Влияние международных конфликтовна международный терроризмв 21- мвеке

SECŢIUNEA 6

13:30-15:00 Provocări regionale și globale (II)

Aula 716

 Moderator:

Mihai CERNENCU, conf. univ., dr., ULIM.

 Constantin SOLOMON,prof. univ. dr. hab., USM.

Rolul administrației publice în reglementarea proceselor migraționale

Viorica ȚÎCU, lect. univ. MA, ULIM.

Linia Nistrului în strategia militară rusă

Mihai CERNENCU, conf. univ. dr., ULIM.

Propaganda rusă și procesul electoral din statele UE

Tatiana SAVIN, MA, ULIM.

Кolul propagandei în politica externă a Rusiei

 

 15:00-15:30 Pauză de cafea

 

SECŢIUNEA 7

15:30-17:00  Educație și inovație

Aula 716

 Moderator:

Mihai CERNENCU, conf. univ. dr., ULIM.

Марина ГОРШКОВA, conf. univ. dr., Государственный Гуманитарно-Технологический Университет (Rusia)

Инновации и традиции в современном образовании высшей школы

Ludmila COADĂ, conf. univ. dr., LudmilaTIHONOV, conf. univ. dr., Viorica ȚÎCU, lect. univ. MA, ULIM.

Eficiența metodelor inovative în predarea istoriei și științelor politice

 17:00 – Încheierea conferinței: Totaluri

 ȘEDINȚA ÎN PLEN A CONFERINȚEI ANIVERSARE

 20 octombrie 2017

 Aula Magnifica, etajul 4

9:00-9:30         Înregistrarea participanților

9:30-10:00      Deschiderea conferinței

 Cuvânt de deschidere: Acad. Andrei GALBEN, Rector ULIM

Mesaje de salut

 Moderator: Ana GUȚU, prof. univ. dr., Prim Vicerector ULIM

 E.S. Mircea SNEGUR, ex-președinte al Republicii Moldova

Monica BABUC, Ministru al Educației, Culturii și Cercetării

Tudorel TOADER, Ministru al Justiției, prof. univ. dr., Universitatea

„Al. I. Cuza”, Iași, România

Vladimir CEBOTARI, Ministru al Justiţiei

Grigore BELOSTECINIC, acad., Președinte al Consiliului Rectorilor din Moldova

Dawit HAILE, prof. univ. dr., Viginia University, SUA.

Roxana ȚURCANU-TOLOMEY, Director al Biroului Europa Centrală și Orientală, Agenția Universitară a Francofoniei

Yi-feng WANG, dr., Director Institutul Confucius, ULIM

Sanda ARDELEANU, ex-parlamentar România, DHC, prof. univ. dr., Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, România

Han HO JIN, Director Centrul de cultură și limbă coreeană „Se Jong”, ULIM

10:00-10:30 Acordarea titlului Doctor Honoris Causa ULIM

ex-ambasadorului SUA în RM, E.S. Asif CHAUDHRY, Vicerector Universitatea de Stat, Washington

Laudatio: Vlad CHIRINCIUC, conf. univ. dr., Vicerector Relații Internaționale, ULIM

Discurs de acceptare: E.S. Asif CHAUDHRY, Vicerector Universitatea de Stat, Washington   

10:30-11:00 Acordarea Ordinului Chevalier de la Légion d’honneur /Legiunea de Onoare prof. univ. dr. Ana GUȚU, Prim Vicerector ULIM

Discurs de prezentare: E.S. Pascal VAGOGNE, Ambasador al Franţei

în RM

Discurs de acceptare: Ana GUȚU, prof. univ. dr., Prim Vicerector ULIM

 11:00-11:30 Acordarea Diplomelor de Excelență Ambasadelor acreditate în Republica Moldova

11:30-12:00 Pauză de cafea

 Prelegeri în plen

12:30-14:00

 Moderator: Elena PRUS, prof.univ. dr., Vicerector pentru cercetare științifică, ULIM

Ceslav CIOBANU, ex-ministru, ex-ambasador, prof.univ. dr., Virginia University, SUA.

Spre o societate bazată pe cunoaștere prin cooperarea universitară.

 Carlos Eduardo PACHECO AMARAL, prof. univ. dr., Universidade Dos Acores, Portugalia.

Quo vadis Europa?

 Frances L. MURPHY, prof.univ. dr., Estern Illinois University, SUA.

Building Resilience for a Global Society:Education as the Resource for Knowledge, Skills, and Application 

 Dawit HAILE, prof. univ. dr., Virginia University, SUA.

Presentation of the opportunities of cooperation with the VSU College of Engineering&technology (CET).


1111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fara-titlu-2
fara-titlu3
fara-titlu4
fara-titlu5

fara-titlu7
fara-titlu8
fara-titlu9
fara-titlu10
fara-titlu11
fara-titlu12
fara-titlu13
fara-titlu14
fara-titlu15
fara-titlu16
fara-titlu17
fara-titlu18
fara-titlu19
fara-titlu20
fara-titlu21
fara-titlu22
fara-titlu23
fara-titlu24
fara-titlu25
fara-titlu26
fara-titlu27
fara-titlu28
fara-titlu-29
fara-titlu30
fara-titlu31
fara-titlu32
fara-titlu33
fara-titlu34
fara-titlu35
fara-titlu36
fara-titlu37
fara-titlu38
fara-titlu39