Personalul Facultății

Lista profesorilor facultății Biomedicină și Ecologie, în anul de studii 2016-2017

 Catedra Medcină Fundamentală și Ecologie:

 

Nr. d/o Numele, prenumele Gradul științific angajat Discipline
1. Zagorneanu Eudochia dr.hab., prof.univ. titular Botanica farmaceutica

Biologia vegetală

Biodiversitatea

2. Socolov Vasilii dr., conf.univ. titular Igiena generala

Bazele toxicologiei

Toxicologia

Ecotoxicologia

Radioecologia

Toxicologia preparatelor med.

3. Tălămbuţă Nina dr., conf.univ. titular Invazii cutanate

Preparate antiparazitare

Zooparazitologia

Ecoparazitologia

4. Gumovschi Andrei dr., conf.univ. titular Ecologia animala

Ecologia generala

Ecologia vegetala

Ecologia umana

Ecosisteme naturale

Fitotehnia

Ecogenetica

Securitatea ecologica p.I

Securitatea ecologica p.II

Biosferologia

5. Moscaliuc Gh-Vasile dr., conf.univ. titular  Igiena generala
6. Socolova Ludmila lector universitar, MA titular Sanologia  (rus)

Biostatistica   (rus)

Bioetica   (rus)

Igiena generala   (rus)

Sanatatea publica   (rus)

Etica profesionala   (rus)

Igiena unităților estetol.  (rus)

Masaj cosmetic  (rus)

Bazele masajului    (rus)

Masaj pentru copii  (rus)

Kinetoterapia   (rus)

Tehnicile masajului   (rus)

Biostatistica   (rus)

7. Rusanovschi Valeria lector universitar, MA titular Bazele masajului

Masaj pentru copii

Kinetoterapia

Tehnicile masajului

Tehnicile intinderei

Medicina fizica

8. Peca Daniela lector universitar, MA titular Istoria frumuseții

Prodese de îngrij.cosmetice

Masaj cosmetic

Visaj

9. Balan Valentina lector universitar titular Patologia

Sanologia

Sanatatea publica

Etica profesionala

Farmacologia p.I si II

Farmacoterapia

Interacțiune și compatibilitate

10. Soltan Natalia metodist

lector universitar, MA

titular

cumul intern

Tehnologii informaționale

Biostatistica

Bioetica

Calitatea vieții

11. Stavila Mariana secretar

lector universitar, MA

titular

cumul intern

Legislația farmaceutica

Dreptul mediului

Jurisprudența în estetologie

12. Gagea Nadejda lector universitar, MA cumul intern Anatomia și fiziologia pielii

Anatomia și fiziologia normala

Anatomia și fiziologia omului

13. Scripnic Vitalie dr.hab., prof.univ. cumul extern Ergonomia si fiziologia muncii

Naturopatia in cosmetologie

14. Șoltoian Nicolae dr., conf.univ. cumul extern Igiena si ecologia

Chimia sanitara

Igiena si ecologia ambientala

Poluarea chimică a mediului

15. Drumea Dumitru dr., conf.univ. cumul extern Biogeocenologie

Metodol. elabor. proiect.ecol.

Geofizica biosferei

Managementul ecologic

Expertiza ecologică

Monitoringul ecologic

16. Fișer Lucia dr., conf.interimar cumul extern Tratamente orientale

Cromoterapia

17. Goroșenco Daria lector universitar, MA cumul extern Vizaj
18. Lica Ecaterina lector universitar, MA cumul extern Tricologie

Micropigmentatia pielei

19. Bumbac Tudor lector universitar cumul extern Dermatologie generală

Dermatologie speciala

Dermatologie estetica

20. Cebotarenco Serghei lector universitar cumul extern Urgente medicale

Bazele farmacologiei

Cronofarmacologia

21. Ozol Ludmila dr., conf.univ. cumul intern Istoria frumuseţii  (rus)

Chimia biologica  (rus)

22. Bodiu Vasile dr., conf.univ. cumul intern Chimia biologica

 

Catedra Tehnologia și analiza produselor cosmetice și medicinale

 

Nr. d/o Numele, prenumele Gradul științific Angajat Disciplinele
1. Junghietu G dr.hab., prof.univ. titular Chimia cosmetica
Chimia farmaceutica
Substanțe auxiliare în industria cosmetică și  farmaceutică
Teorii și doctrine  ale chimiei farmaceutice
Tehnologia industrială a remediilor cosmetice
2. Remiş V dr.hab., prof.univ. titular Tennologia medicamentului
Medocamente homeopatice
Biofarmacia
3. Ozol Ludmila dr., conf.univ. titular Chimia generala
Chimia cosmetica
4. Ocopnaia Natalia dr., conf.univ. titular Chimia organica
Chimia fizica si coloidala
Chimia generala
5. Bodiu Vasile dr., conf.univ. titular Chimia anorganica
Chimia generala
Chimia analitica
6. Purice Natalia lector universitar titular Chimia farmaceutica
Controlul medicamentelor
Stabilitatea medicamentului
Merceologia farmaceutica
Standardizarea si certificarea medicamentelor
Chimia cosmetica si  farmaceutica
7. Ciobanu Natalia secretar

lector universitar

titular

cumul intern

Chimia farmaceutica
Merceologia farmaceutica
Organizaria farmaciei si evidenta economica
Standardizarea si certificarea medicamentelor
Practica de initiere
8. Șoltoian Nicolae dr., conf.univ. cumul extern Metode fizico-chimice de analiza
Tehnologia industriala a medicamentului
Procese si aparate in industria farmaceutica si cosmetica
Tehnologia biofarmaceutica
Analiza preparatelor necunoscute
Biotehnologii industriale
9. Blaja Svetlana lector universitar cumul extern Tennologia medicamentului
Chimia cosmetica
Tehnologia produselor cosmetice si medicamentoase
10. Cebotarenco Serghei lector universitar cumul extern Management si marketing farmaceutic
Preparate galenice si nougalenice
11. Ostrofeț Victor lector universitar cumul extern Preparate tisulare
12 Diaconu Ana lector universitar cumul extern Fitochimia preparatelor vegetale
Farmacognozia si fititerapia
Management si marketing in industria farmaceutica
Practica tehnologica

Catedra Silvicultură și grădini publice

 

Nr. d/o Numele, prenumele Gradul științific angajat Discipline
1. Covali Victoria dr., conf.univ. titular Floricultura partea I

Floricultura partea II

Flora indicatoare a padurilor

Istoria artei gradinaritului

Elemente de peisaj si compoziţie

Arii protejate forestiere

2. Bejan Iurii dr., conf.univ. cumul extern Topografia

Meteorologie-Climatologie Forestiera

3. Gumovschi Andrei dr., conf.univ. cumul intern Pedologie forestiera
4. Covali Vasilii lector universitar, MA cumul extern Administrare silvica

Mecanizarea lucrarilor silvice Construcţii forestiere

Fitocinegetica

Fiziologie vegetala

Protecţia pădurilor

Genetica si ameliorarea arborilor

Monitoring forestier

Culturi energetice

5. Palancean Alexei dr.hab., conf.univ. cumul extern Dendrologia partea I

Dendrologia partea II

Cultura vînatului

Reconstrucţia ecologica a padurilor

6. Soltan Natalia lector universitar, MA cumul intern Contabilitate

Economie forestiera

7. Stavila Mariana lector universitar, MA cumul intern Legislaţia departamentală
8. Starodub Vitalii lector universitar, DRD cumul extern Amenajarea pădurilor

Dendrometrie

Industrializarea primară a lemnului

Împăduriri şi ameliorări silvice

Seminologie şi pepeniere Silvicultură partea I

Silvicultură partea  II

Tehnologia exploatărilor forestiere

Studiul şi industrializarea lemnului