Decanat

Stimaţi abiturienţi!
Facultatea Biomedicină şi Ecologie a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova a fost fondată la 16 octombrie 1992. În august 2002 au fost deschise următoarele specialităţi ca: „Biologia moleculară”, „Ecologia”, „Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale”, dar din anul 2005 aşa specialităţi: ”Tehnologia farmaceutică”, ”Servicii publice (Estetologie)”, ”Silvicultură şi grădini publice”, şi din 2007 specialitatea  “Securitatea ecologică”.  În RM pregătirea unor astfel de specialişti ca „Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale”, ”Tehnologia farmaceutică”, ”Servicii publice (Estetologie)” şi “Securitatea ecologică” are loc pentru prima oară.

Au fost elaborate planuri noi de învăţământ şi programe analitice, bazate pe concepţii originale de instruire universitară. A fost preluată experienţa în domeniu a unor instituţii similare din Belgia (Universitatea Liberă din Bruxele), Franţa (Universitatea Rene Decart), SUA (Columbia, Boston, Massachusetts), România (Universitatea de medicină şi farmacie “Gr.Popa”, Iasi), Federaţia Rusă (Universitatea de stat de medicină din Rusia, Academiile medicale dinTomsk;  Arhanghelsk, Udmurtia), Ukraina (Universitatea din Harikov), Kazahstan (Academia medicală dinKaraganda).

Procesul didactic este realizat de 3 catedre: “Medicină fundamentală şi Ecologie”, “Tehnologia şi analiza preparatelor medicamentoase şi cosmetice” şi “Silvicultură şi grădini publice”. Facultatea dispune de un corp profesoral-didactic competent în domeniile respective, bază material-tehnică adecvată, care include săli de curs, laboratoare specializate, săli cu computere, muzeu anatomic ş.a. Studenţii au acces liber la noile tehnologii informaţionale, Internet, mediatecă, biblioteci, săli de lectură etc. Practica de producţie se va petrece în diferite instituţii medicale, medico-biologice şi biotehnologice de profil în baza contractelor de colaborare.

Decanul Facultăţii                                                                                         Vasili  SOCOLOV

Dl. Decan Vasili Socolov

   Dna  Prodecan, Dr. în biologie  Nina Tălămbuţă

  Dna Ozol Ludmila Şef catedrăTehnologia şi analiza preparatelor medicamentoase şi cosmetice

  Dna Covali  Victoria Şef catedră

   Silvicultură şi grădini publice